ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ครั้งที่ 1 เวลา 09.29น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 20,600 และขายออกที่บาทละ 20,700 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 20,223.44 และขายออกที่บาทละ 21,200

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

การเป็นผู้นำในการสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนผ่านโลหะมีค่า  ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  และที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ 

1.เติบโตทางการเงินอย่างมั่นคง  และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2.ผลิตโลหะมีค่าที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล

3.พัฒนารูปแบบบริการที่มีมาตรฐานและสนองความต้องการของตลาด

4.สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งพัฒนาทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรม

5.เป็นบริษัทผู้นำด้านการให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านการลงทุนโดยเฉพาะทองคำ

6.เป็นบริษัทที่ปฎิบัติบนฐานของธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย