ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 เวลา 13.33น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 20,050 และขายออกที่บาทละ 20,150 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 19,692.84 และขายออกที่บาทละ 20,650

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

การเป็นผู้นำในการสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนผ่านโลหะมีค่า  ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  และที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ 

1.เติบโตทางการเงินอย่างมั่นคง  และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2.ผลิตโลหะมีค่าที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล

3.พัฒนารูปแบบบริการที่มีมาตรฐานและสนองความต้องการของตลาด

4.สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งพัฒนาทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรม

5.เป็นบริษัทผู้นำด้านการให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านการลงทุนโดยเฉพาะทองคำ

6.เป็นบริษัทที่ปฎิบัติบนฐานของธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย