ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 1 เวลา 09.27น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 19,700 และขายออกที่บาทละ 19,800 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 19,344.16 และขายออกที่บาทละ 20,300

ซื้อขายทองคำแท่ง

ประโยชน์ของระบบสมาชิก

 • ประหยัดต้นทุนในการเดินทาง ประหยัดเวลา และได้ราคาที่ทันท่วงที สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์(ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน) หรือซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ผ่าน PC, Notebook, iPhone และ iPad โดยไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าทองคำ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและค่าธรรมเนียมรายปี

 • ปลอดภัย ไม่ต้องถือเงินสดหรือทองคำติดตัวเมื่อต้องการซื้อขาย

 • มีที่ปรึกษาในการลงทุน

เมื่อท่านเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับบริษัท ออสสิริส จำกัด ท่านสามารถซื้อ-ขาย ทองคำแท่งได้ทั้งชนิด 99.99% และ 96.5% เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 5 บาททองคำ

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1. กรอกเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชีและแบบคำขอให้หักบัญชีอัตโนมัติที่สาขาของบริษัทฯ โดยใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ใช้สำหรับการตัดบัญชีเมื่สั่งซื้อ  และรับเงินเข้าเมื่อสั่งขาย โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้เปิดบัญชีซื้อขาย และไม่เป็นบัญชีร่วม ประเภทบัญชีที่ใช้ได้คือบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น สามารถใช้ได้ 6 ธนาคาร คือ

                       - ธนาคารกสิกรไทย                                           - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

                       - ธนาคารไทยพาณิชย์                                        - ธนาคารกรุงเทพ

                       - ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะช่องทางโอนเงินเท่านั้น)     - ธนาคารทหารไทย (เฉพาะช่องทางโอนเงินเท่านั้น)

 • สำเนาเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ธนาคารใดก็ได้)

2.  บริษัทฯ จะแจ้งรหัสต่างๆ ที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางอีเมลภายใน 3 วันทำการหลักจากเปิดบัญชีดังนี้

 • รหัสสมาชิก หรือ Username
 • รหัสผ่านเข้าระบบซื้อขายออนไลน์ หรือ Password
 • รหัสยืนยันในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือ Pincode

3. ลูกค้าชำระหลักประกันและส่งแบบฝากหลักประกันพร้อมหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัทฯ 

4. เมื่อทำการชำระหลักประกันเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการซื้อขายได้ทันทีผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบซื้อขายออนไลน์ต่างๆ

 • ผ่าน Web Browser ที่ https://www.ausirisgoldtrading.com/ หรือ
 • ผ่าน iPhone และ iPad โดยติดตั้ง Application Ausiris Gold Investment จาก App Store 

 

 

การชำระหลักประกัน

เมื่อท่านเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระหลักประกันได้ หลักประกันนี้มีไว้เพื่อเป็นวงเงินซื้อขายทองคำ หรือ Limit ปริมาณที่ลูกค้าแต่ละรายจะซื้อขายทองคำได้ และเป็นเครดิตในการสั่งซื้อ-สั่งขายทองคำในระบบสมาชิก เนื่องจากในระบบสมาชิกนั้นสมาชิกจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายและล้่อคราคาได้โดยชำระเงินหรือส่งมอบทองคำในภายหลังได้ ซึ่งหลักประกันจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทองคำ 

หลักประกันขั้นต่ำในการซื้อขายทองคำคือ 6,000 บาท ใช้เป็นเครดิตในการสั่งซื้อขายทองคำได้ 5 บาท (น้ำหนักทองที่ต้องการซื้อ-ขาย × 1,200 บาท) ส่วนหลักประกันในการซื้อขายทองคำ 99.99 % กำหนดไว้ที่ กิโลกรัมละ 80,000 บาท

ลูกค้าจะต้องชำระเงินหลักประกันก่อนทำการซื้อขายครั้งแรก (ไม่จำเป็นต้องชำระในวันเปิดบัญชี) หลังจากนั้นคำสั่งซื้อ-ขาย ครั้งต่อๆ ไปไม่ต้องชำระอีก ยกเว้นกรณีของการเพิ่ม Limit หรือเครดิตในการสั่งซื้อทองคำ

หลักประกันจะถูกใช้เป็นเครดิตในการซื้อและขาย เช่น หากลูกค้าวางหลักประกัน 6,000 บาท ลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อทองคำได้ 5 บาท และสั่งขายทองคำได้ 5 บาท แต่ไม่สามารถซื้อทองคำ 5 บาท แล้วสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 บาทได้ จนกว่าจะชำระค่าทองคำออเดอร์แรกมาแล้ว

 

วิธีการชำระหลักประกัน

การชำระหลักประกันเพื่อซื้อขายทองคำแท่งผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ทสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ

1) ชำระหลักประกันผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์)

หากท่านต้องการขอให้หักบัญชีเพื่อฝากหลักประกัน สามารถทำได้โดยส่งแบบฝากหลักประกัน โดยระบุว่าต้องการให้หัก ATS เข้ามายังบริษัทฯ ผ่านทาง

 • โทรสารหมายเลข 02-613-0874 หรือ
 • อีเมลมาที่ Finance@ausiris.co.th  

โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน ขีดเลือกวิธีการชำระโดย ATS และลงนามท้ายแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฝากหลักประกันได้ที่ http://ausiris.co.th/demo/content.php?content=67

2) ชำระหลักประกันด้วยช่องทางการโอนเงิน

ท่านสามารถชำระหลักประกันด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มได้ โดยชำระเงินโอนเข้าบัญชีดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่  051-2-46102-6 ชื่อบัญชี บริษัท ออสสิริส จำกัด เพื่อลูกค้า
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 205-204370-5 ชื่อบัญชี บริษัท ออสสิริส จำกัด เพื่อลูกค้า

จากนั้นส่งสำเนาสลิปโอนเงินพร้อมบบฝากหลักประกันที่ระบุชื่อ-สกุล รหัสสมาชิก ยอดเงินหลักประกัน และลงนามท้ายแบบฟอร์ม เข้ามายังบริษัทฯ ผ่านทาง

 • โทรสารหมายเลข 02-613-0874 หรือ
 • อีเมลมาที่ Finance@ausiris.co.th  

การชำระหลักประกันกรุณาชำระเงินและแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนมีการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการ 

 

ขั้นตอนการซื้อขายทองคำแท่ง

กรณีสั่งซื้อ

 • แจ้งรหัสมาชิก ชื่อ นามสกุล ชนิดทองและน้ำหนักทองที่ต้องการซื้อ เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคา วันที่ชำระเงิน นัดหมายวันและสาขาที่ต้องการรับสินค้า
 • การชำระเงิน ชำระ 100% เต็มจำนวนในอีกสองวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อ (T+2 ไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์) ผ่านการตตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
 • มารับทองคำตามวันและสาขาที่ได้นัดหมายไว้ตอนที่สั่งซื้อ 

กรณีสั่งขาย

 • แจ้งรหัสมาชิก ชื่อ นามสกุล ชนิดทองและน้ำหนักทองที่ต้องการขาย เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคารับซื้อ นัดหมายวันสาขาที่จะมาส่งทอง และแจ้งวันที่ที่บริษัทฯ จะชำระเงินค่าทองให้ลูกค้า
 • นำทองมาส่งมอบที่สาขาที่นัดหมายภายในสองวันทำการถัดจากวันที่สั่งขาย(T+2 ไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์) บริษัทฯ จะทำการชำระเงินให้ลูกค้าภายในสองวันทำการนับจากวันที่ส่งมอบทอง

 

การชำระเงินค่าซื้อทองคำแท่ง

สมาชิกที่เปิดบัญชีใหม่ ระหว่างที่ยังไม่ได้รับการแจ้งยืนยันผลการสมัคร ATS หรือไม่ได้ผูกบัญชีเพื่อหักหลักประกันและท่านต้องการจะซื้อขายทองคำ สามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มได้ โดยชำระเงินโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท ออสสิริส จำกัด ดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่  051-2-42237-3 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวเม็ด  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 050-2-20204-3 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรวรรดิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่  145-1-20140-5 
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามยอด  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 150-0-69315-3 
 • ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุรวงศ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 023-6-06846-6
 • ธนาคารทหารไทย   สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 216-1-00078-7

จากนั้นส่งสำเนาสลิปโอนเงินที่ระบุชื่อ-สกุล รหัสสมาชิกเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านทาง

 • โทรสารหมายเลข 02-613-0874 หรือ
 • อีเมลมาที่ Finance@ausiris.co.th  

ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่มีคำสั่งซื้อ 

 

 

ทองคำที่ใช้ซื้อขาย

กรณีลูกค้าซื้อ

ทางบริษัทฯ จะส่งมอบทองคำตามจำนวนและประเภทที่ลูกค้าสั่งซื้อและขอรับทองด้วยตราสินค้าดังนี้

 • ทองคำชนิด 96.5% จะส่งมอบทองคำออสสิริส ขนาด 5 บาท 10 บาท 20 บาท หรือ 50 บาท
 • ทองคำชนิด 99.99% จะส่งมอบทองคำ PAMP(แพมพ์) ชนิด Kilo Bar (แท่งขนาด 1 กิโลกรัม)

กรณีลูกค้าขาย

ทางบริษัทฯ จะรับซื้อทองคำตามจำนวนและประเภทที่ลูกค้าสั่งขายและนำมาส่งมอบด้วยตราสินค้าดังนี้

 • ทองคำชนิด 96.5% จะรับซื้อทองคำออสสิริส หรือยี่ห้ออื่นที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจสอบความบริสุทธิ์ ที่ 96.5% ขึ้นไป และมีความความครบถ้วนของน้ำหนักขนาด 5 บาท 10 บาท 20 บาท หรือ 50 บาท
 • ทองคำชนิด 99.99% จะรับซื้อทองคำ PAMP(แพมพ์) Valcambi(วาลคัมบิ) Heraeus(เฮอเรอุส) หรือ Metalor(เมทอลเลอร์) ชนิด Kilo Bar (แท่งขนาด 1 กิโลกรัม) ความบริสุทธิ์ 99.99% หรือ 999.9

เวลาเปิด-ปิดการซื้อขาย

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  7.00 - 4.00น.(ของวันรุ่งขึ้น)

วันเสาร์ เวลา 9.45 - 12.00น.

วันอาทิตย์ปิดทำการ

 

เปิดบัญชีได้ที่ไหนบ้าง

ท่านสามารถเตรียมเอกสารมาเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์หรือพบที่ปรึกษาด้านการลงทุนในทองคำได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. ได้ที่

 

สาขาสีลม(สำนักงานใหญ่) 

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น G

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 02-613-0888 แฟ็กซ์ 02-613-4717

 

 

สาขาพหลโยธิน

412/46 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ช้น 3 (โซนพลาซ่า)

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทร. 02-619-1039-40 แฟกซ์ 02-619-1632

 

สาขาวังบูรพา

857 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ 

เขตพระนคร กทม. 10200

โทร. 02-623-6751-6 แฟ็กซ์ 02-623-6757

หรือสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเบื้องต้นได้ที่โทร. 02-613-0888