ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 เวลา 13.33น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 20,050 และขายออกที่บาทละ 20,150 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 19,692.84 และขายออกที่บาทละ 20,650

โปรแกรมออมทอง

 

โปรแกรมออมทองคืออะไร

โปรแกรมออมทองเป็นการนำเงินไปเฉลี่ยซื้อทองให้ผู้ออมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยนำเงินตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งและชำระไว้ทุกวันทำการแรกของเดือนไปหารเฉลี่ยเป็นเงินออมต่อวัน และซื้อทองคำให้ทุกวันทำการ โดยใช้ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ โดยทองคำที่ท่านจะได้รับจากโปรแกรมออมทองของบริษัทฯ คือทองคำแท่งความบริสุทธิ 96.5% ตามมาตรฐานทองคำแท่งประเทศไทย

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรมออมทอง

 • ช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าลงทุนผิดจังหวะด้วยเงินลงทุนก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
 • การซื้อทองอย่างสม่ำเสมอจะลดต้นทุนในการออม และลดความผันผวนของพอร์ทการลงทุนได้
 • สร้างวินัยในการออมและการลงทุน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในแต่ละช่วงเวลา เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 • สะดวกสบายกับการสมัครเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องเดินทางมาซื้อทองด้วยตนเองบ่อยๆ
 • โปรแกรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการออมได้ตามความเหมาะสม และไม่มีระยะเวลาการออมขั้นต่ำ

 

 

วิธีการและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ท่านสามารถเปิดบัญชีโปรแกรมออมทองได้ที่สาขาของบริษัท ออสสิริส จำกัด หรือดาวน์โหลดแบบคำขอเปิดบัญชีได้จากด้านล่าง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งแบบคำขอเปิดบัญชีมาทางอีเมล จากนั้นกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีโปรแกรมออมทอง แบบคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกที่มีการลงนามรับรองสำเนา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี สามารถใช้ได้ 3 ธนาคาร ได้แก่

                     - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ค่าธรรมเนียมในการหัก ATS = 8 บาท ทั่วประเทศ ต่อครั้ง

                     - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ค่าธรรมเนียมในการหัก ATS = กทม.(10 บาท) ,ต่างจังหวัด (20 บาท) ต่อครั้ง

                     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมในการหัก ATS = กทม.(10 บาท) ,ต่างจังหวัด (20 บาท) ต่อครั้ง

ประเภทบัญชีที่ใช้ได้ได้แก่บัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทองเท่านั้น

การสมัครโดยส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ จะต้องเพิ่มเติมสำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค สลิปเงินเดือน หรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลออกให้ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครแนบมาด้วย

 

ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองจดหมายถึง

บริษัท ออสสิริส จำกัด (โปรแกรมออมทอง)

323  อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์  ชั้นG

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม.10500

 

 

วิธีการชำระเงินออมงวดแรก

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีออมทองจากท่านครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะออกแบบชำระเงินงวดแรกผ่านธนาคาร(Bill payment) ให้ท่านโดย

1.     สำหรับลูกค้าที่มาสมัครที่สาขาของบริษัท ออสสิริส จำกัด ทางบริษัทฯ จะออก Bill payment ให้ ณ ตอนที่สมัคร

2.     สำหรับลูกค้าที่สมัครโดยส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ทางบริษัทฯ จะส่ง Bill payment ให้ทางอีเมล หรือทางแฟกซ์

ให้ลูกค้านำ Bill payment ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ การเริ่มออมจะมีขึ้นในวันทำการแรกของเดือนถัดไปหลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินงวดแรก และลูกค้าจะได้รับจดหมายยืนยันการเป็นสมาชิกโปรแกรมออมทองภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินงวดแรก

 

วิธีการชำระเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป

ชำระด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) จากบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้เท่านั้น

 

รายละเอียดอื่นๆ ของโปรแกรมออมทอง

 • รับแจ้งสถานะการออมทุกสิ้นงวดทางอีเมล

 • สามารถรับทองคำได้เพียงมีน้ำหนักทองคำสะสม 0.25 บาทขึ้นไป

 • สามารถขายทองคำได้เพียงมีน้ำหนักทองคำสะสม 0.25 บาทขึ้นไป

 • สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินออมต่องวด และเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้หักบัญชีได้

 • ไม่จำกัดจำนวนเดือนขั้นต่ำในการออม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขโดยละเอียดของโปรแกรมออมทองได้ที่นี่

ท่านสามารถดาวนโหลดแบบฟอร์มธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมออมทองได้ที่นี่