ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 เวลา 13.33น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 20,050 และขายออกที่บาทละ 20,150 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 19,692.84 และขายออกที่บาทละ 20,650

สาขา

สาขาสีลม

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น G และ 14a

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 02-613-0888 แฟ็กซ์ 02-613-4717

สาขาพหลโยธิน

412/46 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ช้น 3 (โซนพลาซ่า)

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทร. 02-619-1039-40 แฟ็กซ์ 02-619-1632

 

สาขาวังบูรพา

857 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ 

เขตพระนคร กทม. 10200

โทร. 02-623-6751-6 แฟ็กซ์ 02-623-6757

สงขลา