Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

Welcome To Ausiris Gold

Gold_Price_Analysis2

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

14-Sep-2016 ราคาทองวันนี้ l Ausiris - กนง. ประกาศดอกเบี้ยนโยบาย คาดไม่เปลี่ยนแปลงคงไว้ที่ 1.5 %  - ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ลดลง -258.32 จุด, 1.41% (+ทอง)  - ดอลล่าห์แข็ง ยูโรอ่อน บาทอ่อน (-ทอง) - ทองสมาคมวานนี้ 21850/21950 - SPDR 935.49ตัน/ขาย 4.45 ตัน (-ทอง) - SPDR Netปีนี้ 935.49ตัน/Netซื้อ 293.12ตัน (+ทอง) เช้านี้... - Gold Spot 1320 - Dollar/ยูโร1.1216/บาท34.95 #GoldSpot กรอบ     1300 – 1340 แนวรับ    1315/1300 แนวต้าน    1330/1340 #ทองออสสิริส965 กรอบ    21490– 22120 แนวรับ    21800/21490 แนวต้าน    21950/22110 #ทองออสสิริส9999 กรอบ    22270– 22920 แนวรับ    22530/22270 แนวต้าน    22790/22920  

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more

more