ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 เวลา 13.33น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 20,050 และขายออกที่บาทละ 20,150 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 19,692.84 และขายออกที่บาทละ 20,650

เรื่องที่น่าสนใจ

CB Consumer Confidence ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา

  • ความหมาย

     ตัวเลข CB Consumer Confidence คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประกาศโดยคณะกรรมการบอร์ดของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยประกาศทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือนตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในสหรัฐ

  • ความสำคัญ

     เป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค และมีความสัมพันธ์กับภาวะการจ้างงานในภาคธุรกิจ ซึ่งการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ใช้พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

  • ผลกระทบของตัวเลขต่อราคาทองคำ

     - หากตัวเลขเพิ่มขึ้น แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเช่นกันส่งผลให้ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่า  ราคาทองคำปรับตัวลดลง

     - หากตัวเลขลดลง แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในสหรัฐลดลงการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวทำให้ค่าเงิน USD อ่อนค่า ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

  • สถิติตัวเลข CB Consumer Confidence ของสหรัฐอเมริกาย้อนหลังในปีนี้

วันที่ประกาศ

ตัวเลขประกาศ

การคาดการณ์

ตัวเลขครั้งก่อน

Oct 25, 2016

98.6

101.5

103.5

Sep 27, 2016

104.1

98.6

101.8

Aug 30, 2016

101.1

97.2

96.7

Jul 26, 2016

97.3

95.6

97.4

Jun 28, 2016

98.0

93.2

92.4

May 31, 2016

92.6

96.1

94.7

Apr 26, 2016

94.2

95.8

96.1

Mar 29, 2016

96.2

93.9

94.0

Feb 23, 2016

92.2

97.4

97.8

Jan 26, 2016

98.1

96.6

96.3

  • ผลการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ และผลกระทบต่อราคาทองคำที่ผ่านมา

     Oct 25, 2016: ลดลงจากที่คาดการณ์ 2.9ทองแพงขึ้น $9.32 (0.74%)

     Sep 27, 2016: เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ 5.5ทองถูกลง $10.74 (-0.80%)

     Aug 30, 2016: เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ 3.9ทองถูกลง $12.67 (-0.96%)

     Jul 26, 2016: เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ 1.7 ทองแพงขึ้น $4.74 (0.36%)

     Jun 28, 2016: เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ 4.8ทองถูกลง $12.76 (-0.96%)

     May 31, 2016: ลดลงที่คาดการณ์ 3.5ทองแพงขึ้น $10.15 (0.84%)

     Apr 26, 2016: ลดลงที่คาดการณ์ 1.6ทองแพงขึ้น $5.48 (0.44%)

     Mar 29, 2016: เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ 2.3ทองแพงขึ้น $20.34 (1.67%)

     Feb 23, 2016: ลดลงที่คาดการณ์ 5.2ทองแพงขึ้น $17 (1.41%)

     Jan 26, 2016: เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ 1.5ทองแพงขึ้น $11.81 (1.07%)

     ประกาศมาทั้งหมด 10เดือน ตัวเลขเพิ่มขึ้น 6เดือน ลดลง 4 เดือน

     ทองแพงขึ้นมากที่สุด $5.72 ในวันเดียว

     ทองถูกลงมากที่สุด $19.99 ในวันเดียว

  • สรุป

     - ตัวเลขCB Consumer Confidence คืนนี้คาดการณ์ที่ 101.3 (เดือนที่แล้ว 98.6) ผลคาดการณ์เบื้องต้นเป็นผลลบต่อทองคำ

     - หากประกาศตัวเลขเพิ่มขึ้น (จากเดือนที่แล้ว) ส่งผล +USD,-ทองคำ

     - หากประกาศตัวเลขลดลง (จากเดือนที่แล้ว) ส่งผล -USD,+ทองคำ