ออสสิริส กรุ๊ป    ออสสิริส ฟิวเจอร์ส   

Ausiris-Gold

Got Wealth, Get Smart

ประกาศราคาทองสมาคมค้าทองคำ 96.5% ประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 เวลา 13.33น. | ทองคำแท่ง รับซื้อคืนบาทละ 20,050 และขายออกที่บาทละ 20,150 | ทองรูปพรรณ รับซื้อคืนบาทละ 19,692.84 และขายออกที่บาทละ 20,650

FAQ

Q :

หลักประกันคืออะไร ต้องวางทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อขายหรือไม่

A :

หลักประกันคือเครดิตในการสั่งซื้อ-สั่งขายทองคำ หรือ Limit ที่ลูกค้าแต่ละรายจะซื้อขายทองคำได้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทองคำ หลักประกันในการซื้อขายทองคำขั้นต่ำคือ 5,000 บาท ใช้เป็นเครดิตในการสั่งซื้อ-สั่งขายทองคำได้ 5 บาท (น้ำหนักทองที่ต้องการซื้อ-ขาย × 1,000 บาท) ส่วนหลักประกันสำหรับซื้อขายทองคำ 99.99% กำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ 80,000 บาท

ลูกค้าต้องวางเงินหลักประกันก่อนทำการซื้อขายครั้งแรก หลังจากนั้นคำสั่งซื้อขายครั้งต่อๆ ไปไม่ต้องวางอีก ยกเว้นกรณีที่ต้องการเพิ่ม Limit หรือเครดิตในการสั่งซื้อทองคำ หรือมีการถอนหลักประกันออกไปก่อนหน้านี้

หลักประกันจะถูกใช้เป็นรอบซื้อ+ขาย เช่น ซื้อ 5 บาท แล้วยังไม่ได้ชำระเงิน และต้องการสั่งขาย 5 บาท จะใช้หลักประกัน 5,000 บาท แต่หากซื้อ 5 บาท แล้วยังไม่ได้ชำระเงิน และต้องการสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 บาท จะต้องใช้หลักประกัน 10,000 บาท เนื่องจากระบบจะคิดเป็นโวลุ่ม 10 บาท


Q :

ทองที่ซื้อขายในระบบสมาชิกหรือเทรดออนไลน์เป็นทองชนิดใด

A :

มีทอง 2 ประเภทได้แก่

 • ทองคำ 96.5% มี 4 ขนาด คือ ขนาด 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท และ 50 บาท ซึ่งชนิดแท่งจะไม่มีค่ากำเหน็จ ซื้อขายขั้นต่ำ 5 บาท และเพิ่มทีละ 5 บาท 
 • ทอง 99.99% ชนิดแท่งละ 1 กิโลกรัม เป็นทองยี่ห้อ Pamp นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซื้อขายขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม และเพิ่มทีละ 1 กิโลกรัม

Q :

การเทรดทองคำแท่งในระบบสมาชิก บริษัทฯ รับซื้อทองยี่ห้ออื่นหรือไม่

A :
 • 96.5% รับซื้อทุกยี่ห้อที่สมาคมค้าทองรับรอง และตรวจสอบแล้วได้มาตรฐานเรื่องความครบถ้วนของน้ำหนักและความบริสุทธิ์ 96.5% โดยทองคำที่สามารถนำมาส่งมอบได้นั้นจะต้องเป็นขนาดแท่ง 5 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • 99.99% รับซื้อ 5 ยี่ห้อ คือ PAMP (แพมพ์), Valcumbi (วาลคัมบิ), Heraeus (เฮราอุส), Metalor (เมททอลเลอร์) และ Perth Mint (เพิร์ธมิ้นท์) โดยทองคำที่สามารถนำมาส่งมอบได้นั้นจะต้องเป็นขนาดแท่ง 1 กิโลกรัม (Kilo Bar) เท่านั้น

Q :

สามารถสั่งซื้อแล้วสั่งขายภายในวันได้หรือไม่

A :

ได้ เช่น สั่งซื้อวันจันทร์ช่วงเช้า แล้วสั่งขายวันจันทร์ช่วงบ่าย ทางบริษัทฯ จะหักบัญชีค่าซื้อทองคำในวันพุธ แล้วชำระเงินที่ลูกค้าสั่งขายทองให้ลูกค้าในวันศุกร์ หรือกรณีที่สั่งขายก่อนที่จะมีการชำระเงินค่าซื้อ ก็จะใช้หลักการเดียวกันคือการชำระเงินและส่งมอบทองไม่เกิน T+2 เช่น สั่งซื้อวันจันทร์ สั่งขายวันอังคาร ทางบริษัทฯ จะหักบัญชีค่าซื้อทองคำในวันพุธ แล้วชำระเงินที่ลูกค้าสั่งขายทองให้ลูกค้าในวันศุกร์


Q :

ใช้ทองฝากเป็นหลักประกันได้หรือไม่

A :

ไม่สามารถใช้ทองที่ฝากไว้เป็นหลักประกันในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ทได้


Q :

เมื่อสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ทแล้ว วงเงินซื้อขายจะกลับมาเมื่อใด(การเคลียร์พอร์ท)

A :

เมื่อชำระเงิน(กรณีสั่งซื้อ) หรือส่งมอบทอง(กรณีสั่งขาย) แล้ว แต่หากการชำระเงินหรือส่งมอบทองเกิดขึ้นหลัง 15.00น. วงเงินซื้อขายจะกลับมาในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้การตั้งราคารอซื้อรอขายทั้งผ่านเทรดเดอร์และระบบอินเตอร์เน็ทจะถือเป็นการใช้วงเงินซื้อขายด้วย


Q :

ลูกค้าจะได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันจากบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

A :

แจ้งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์เมื่อมีการฝากเข้ามาหรือถอนออกไป เอกสารจะส่งตอนสิ้นเดือนของเดือนที่มีการฝาก/ถอน แต่ลูกค้าสามารถดูที่หน้าจอได้ ตรงเงินประกันจะแสดงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นด้วย


Q :

ลูกค้าจะได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายการซื้อขายจากบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

A :

ทางบริษัทฯ จะส่งใบยืนยันการซื้อขายทองคำรายวัน  (Daily Confirmation Note หรือ e-confirm)   เพื่อแจ้งคำสั่งซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น ให้ท่านทาง e-mail ทุกสิ้นวันที่ท่านมีรายการซื้อ-ขาย


Q :

โปรแกรมออมทองคืออะไร

A :

โปรแกรมออมทองของบริษัทฯ จะซื้อทองคำให้ผู้ออมทุกวันทำการ โดยจะนำเงินตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งและชำระไว้ทุกวันทำการแรกของเดือน ขั้นต่ำคือ 1,000 บาทต่อเดือน ไปหารด้วยจำนวนวันทำการในเดือนนั้นๆ ให้ได้เป็นจำนวนเงินออมต่อวันออกมา และซื้อทองคำให้ทุกวันทำการ โดยใช้ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน เมื่อบริษัทฯ ทำการซื้อทองให้ครบตามจำนวนวันทำการในงวดเดือนนั้นๆ แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่งใบแจ้งสถานะการออม และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล

ตัวอย่าง

หากลูกค้าออมด้วยจำนวนเงินเดือนละ 1,000 บาท หลังจากรับชำระเงินในวันทำการแรกแล้ว(ชำระเดือนละ 1 ครั้ง) ทางบริษัทจะนำยอดเงินที่ลูกค้าออมมาหารจำนวนวันทำการในเดือนนั้นๆ เช่น เดือนดังกล่าวมีจำนวนวันทำการ 20 วัน โปรแกรมจะคำนวณเงินออมต่อวันโดยนำเงิน 1000 บาท หารด้วย 20 วัน จะตกวันละ 50 บาท ดังนั้นโปรแกรมจะซื้อทองคำให้ลูกค้าด้วยจำนวนเงินวันละ 50 บาท ณ เวลา 16.00 น.ของทุกวันทำการโดยใช้ราคาทองคำที่สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยประกาศขาย ทำเช่นเดียวกันนี้ทุกวันทำการ สะสมไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน จากนั้นผู้ออมจะได้รับใบแจ้งสถานะการออมและใบเสร็จรับเงินทาง E-mail ทุกสิ้นเดือน


Q :

ผลตอบแทนที่ผู้ออมจะได้คืออะไร มาจากไหน

A :

มาจากผลต่างของเงินที่นำมาซื้อทองคำสะสม เทียบกับมูลค่าปัจจุบัน(ราคาทอง x น้ำหนักทองที่มีสะสม) หรือเป้าหมายราคาที่ลูกค้าต้องการขาย


Q :

วิธีการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทำได้อย่างไรบ้าง และใช้เอกสารอะไรบ้าง

A :

1) สมัครที่สาขาของบริษัท ออสสิริส จำกัด โดยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีโปรแกรมออมทอง แบบคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกที่มีการลงนามรับรองสำเนาได้แก่ 

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี สามารถใช้ได้ 3 ธนาคาร ได้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีที่ใช้ได้ได้แก่บัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทองเท่านั้น

2) สมัครโดยส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีโปรแกรมออมทอง แบบคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (3 สำเนา) ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ หรือามารถขอรับรับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกเช่นเดียวกับในข้อ 1) และเพิ่มเติมสำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค สลิปเงินเดือน หรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลออกให้ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครแนบมาด้วย


Q :

การออมทองมีความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

A :

โปรแกรมออมทองมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ราคาสามารถผันผวนตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ และโปรแกรมออมทองไม่ได้มีนโยบายคุ้มครองเงินต้นหรือมีผู้ประกันเงินต้น และการออมในโปรแกรมออมทองมิใช่การฝากเงิน จึงไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย มูลค่าเงินออม และ/หรือผลการดำเนินงานของโปรแกรมดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ เช่น ราคาทองคำต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจทำให้ลูกค้าได้รับงินคืนต่ำกว่าเงินออมเริ่มแรก ดังนั้นลูกค้าควรออมในโปรแกรมออมทองเมื่อเห็นว่า เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การออม และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้


Q :

หน่วยการซื้อทองคำที่ผู้ออมจะได้รับในแต่ละเดือนเป็นหน่วยอะไร

A :

การซื้อทองคำจะใช้หน่วยเป็นบาททอง โดยทองคำ 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม


Q :

ลูกค้าสามารถนำเงินก้อนมาซื้อเพิ่มระหว่างงวดได้หรือไม่ (เช่น ถ้าในเดือนนั้นมีเงินเหลือ)

A :

ไม่สามารถซื้อเพิ่มระหว่างงวดหรือเพิ่มเงินออมระหว่างงวดได้ แต่จะสามารถแจ้งขอเพิ่มยอดออมก่อนวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน และเริ่มยอดใหม่ในเดือนถัดไป และจะเป็นยอดออมใหม่นี้ตลอดทุกเดือนต่อๆ ไปจนกว่าลูกค้าจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงยอดออมอีกครั้ง


Q :

การออมแบบซื้อเดือนละครั้ง กับการซื้อเฉลี่ยทุกวัน ต่างกันอย่างไร และแบบไหนดีกว่ากัน

A :

ถ้าซื้อแบบเดือนละครั้งด้วยเงินก้อนเดียวเพียงครั้งเดียวมีความเสี่ยงต่อการเข้าซื้อผิดจังหวะมากกว่าการทยอยซื้อหลายๆ ครั้งด้วยจำนวนเงินทีละน้อยๆ ราคาที่ได้ในการซื้อครั้งเดียวนั้น อาจจะสูงหรือต่ำโดยไม่สามารถคาดคะเนราคาได้ ส่วนการซื้อทุกวัน ราคาที่ได้จะเป็นราคาเฉลี่ยของทั้งเดือนซึ่งสามารถคาดคะเนได้ง่ายกว่า


Q :

ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการออมทางไหนได้บ้าง 

A :

ทางบริษัทจะส่งใบแจ้งสถานะให้ทาง E-mail ของลูกค้า ในทุกๆ เดือน หลังจากคำนวณเสร็จทุกสิ้นเดือน หรือ ลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-613-0888 กด 6


Q :

โปรแกรมออมทองของออสสิริสมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่

A :

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ แต่ทางธนาคารจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการหักบัญชีอัตโนมัติตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด ดังนี้

1) เมื่อลูกค้าได้เปิดบัญชีกับบริษัทเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้ใบชำระสินค้า (Bill Payment) สำหรับชำระเงินออมงวดแรก ท่านสามารถนำแบบฟอร์มนี้ไปชำระเงินออมงวดแรกที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด

2) การชำระเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ชำระด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมของธนาคารโดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารตามที่ธนาคารกำหนดเป็นรายครั้ง


Q :

ผู้ออมจะมีหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่ามีการออมและมีทองคำฝากอยู่กับบริษัทฯ

A :

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินในวันทำการแรกของเดือนที่มาจากการหักบัญชีอัตโนมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่งใบรับเงินให้ลูกค้าทางอีเมล เพื่อเป็นหลักฐานว่าทางบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกค้ามาแล้ว

เมื่อบริษัทฯ ทำการซื้อทองให้ครบในงวดนั้นๆ แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่งใบแจ้งสถานะการออม และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทได้ซื้อทองคำให้ลูกค้าและเก็บรักษาทองคำของลูกค้าไว้เป็นจำนวนเท่าใด


Q :

สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินออมต่อเดือน หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารได้หรือไม่ 

A :

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินออมต่อเดือน ต้องแจ้งภายในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในเดือนถัดไป กรณีของผู้ที่ออมเดือนละ 1,000 - 9,900 บาท ขั้นต่ำของการเพิ่ม - ลดเงินออมคือ 100 บาท และทุกๆ จำนวนทวีคูณของ 100 บาท เช่น เพิ่ม 100, 200, 300 บาท เป็นต้น ส่วนกรณีของผู้ที่ออมเดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำของการเพิ่ม - ลดเงินออมคือ 1,000 บาท และทุกๆ จำนวนทวีคูณของ 1,000 บาท เช่น เพิ่ม 1,000, 2,000, 3,000 บาท เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้หักบัญชีอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องส่งแบบคำขอให้หักบัญชีฯ และสำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ลงนามในเอกสารดังกล่าว แล้วส่งมาให้ทางบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อส่งให้ธนาคารอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อธนาคารอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติแล้ว ระหว่างนี้ ทางบริษัทฯ จะรับชำระเงินจากบัญชีธนาคารเดิมก่อน

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ หรือสามารถขอรับรับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือทางแฟกซ์ และส่งกลับมาทางแฟกซ์หมายเลข 02-613-4717 หรือทางอีเมล goldsaving@ausiris.co.th  ภายในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด


Q :

สามารถสั่งขายทองคำที่ออมไว้ได้หรือไม่

A :

ลูกค้าสามารถสั่งขายทองคำที่สะสมไว้ได้ โดยส่งแบบคำขอรับทองคำทางอีเมล แฟกซ์ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ต้องการขาย ซึ่งทางบริษัทฯ จะยึดวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารเป็นหลัก ทางบริษัทฯ จะทำการคำนวณราคาทองคำโดยใช้ราคารับซื้อทองคำตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศเวลา 16.00 น. ของวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร และทำการโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับที่ลูกค้าแจ้งให้หักบัญชี ในอีก 2 วันทำการถัดไป

 • น้ำหนักที่สามารถสั่งขายได้จะยังไม่มีการนำทองคำงวดปัจจุบันมาคิดรวม 
 • น้ำหนักทองที่ลูกค้าสั่งขายจะต้องเป็นไปตามตามจำนวนที่แปรรูปได้เท่านั้น ขั้นต่ำคือ น้ำหนัก 0.25 บาท และทุกๆ จำนวนทวีคูณของ 0.25 บาท (น้ำหนักทองส่วนที่ไม่สามารถแปรรูปได้ หรือต่ำกว่า 0.25 บาท จะทำการขายได้ต่อเมื่อสั่งปิดบัญชีเท่านั้น)
 • แบบฟอร์มการขอขายทองคำ สามารถดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ หรือสามารถขอรับรับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือทางแฟกซ์ และส่งกลับมาทางแฟกซ์หมายเลข 02-613-4717 หรือทางอีเมล goldsaving@ausiris.co.th  ภายในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด

Q :

โปรแกรมออมทองมีกำหนดระยะเวลาการออมขั้นต่ำหรือไม่ และเงื่อนไขการปิดบัญชีมีอะไรบ้าง

A :

โปรแกรมออมทองไม่กำหนดระยะเวลาการออมขั้นต่ำ

ลูกค้าสามารถส่งแบบคำขอปิดบัญชีภายในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จะยังคงทำการซื้อทองคำให้จนครบถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน และจะหยุดการหักบัญชีในเดือนถัดไปหลังจากที่การปิดบัญชีสำเร็จ ลูกค้าสามารถส่งแบบคำขอปิดบัญชีได้ทางอีเมล และทางแฟกซ์ 

บริษัทฯ จะทำการขายทองคำที่เหลือทั้งหมดในบัญชีในวันทำการแรกของเดือนถัดไปหลังจากที่ทำการปิดบัญชีสำเร็จ โดยการคำนวณราคาทองคำ ทางบริษัทฯ จะใช้ราคารับซื้อทองคำตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศเวลา 16.00 น. และทำการโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับที่ลูกค้าแจ้งให้หักบัญชี ในอีก 2 วันทำการถัดไป

แบบฟอร์มการขอปิดบัญชี สามารถดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ หรือสามารถขอรับรับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือทางแฟกซ์ และส่งกลับมาทางแฟกซ์หมายเลข 02-613-4717 หรือทางอีเมล goldsaving@ausiris.co.th  ภายในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด 


Q :

สามารถเว้นการออมชั่วคราวได้หรือไม่ และถือเป็นการปิดบัญชีหรือไม่

A :

ลูกค้าสามารถเว้นการออมได้ไม่เกิน 3 งวดต่อเนื่องกันโดยไม่ถือเป็นการปิดบัญชี สามารถกลับมาออมต่อได้ และไม่กำหนดความถี่ในการเว้นการออม


Q :

ทำไมสมัครแล้วไม่ได้รับ SMS

A :

อาจเป็นได้จากหลายสาเหตุดังนี้

1. ในกรณีที่ใช้ระบบเติมเงิน อาจมีเงินคงเหลือไม่พอ

2. โทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอาจมีผลทำให้ได้รับ SMS ล่าช้า หรือข้อความไม่ครบ


Q :

เคยได้รับ SMS แต่ทำไมตอนนี้ไม่ได้รับ

A :
 1. ในกรณีที่ใช้ระบบเติมเงิน อาจมีเงินคงเหลือไม่พอในรอบการคิดค่าบริการรอบที่ผ่านมา
 2. ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น เปลี่ยนจาก AIS เป็น DTAC กรณีเช่นนี้ต้องทำการกดสมัครใช้บริการใหม่
 3. ท่านที่เคยใช้บริการแพ็คเกจสุดสบาย(ราคาทอง) แล้วมีการเปลี่ยนเครือข่ายหากเปลี่ยนไปใช้ Truemove H จะไม่สามารถใช้บริการบางแพ็คเกจดังกล่าวได้ แต่สามารถสมัครใช้แพ็คเกจสุดคุ้ม(ราคาทอง+ข่าว)ได้ขณะที่มีการส่ง SMS ผู้รับบริการอาจอยู่ในจุดอับสัญญาณ

Q :

วิธีการยกเลิก SMSทำได้อย่างไร

A :

1. สำหรับแพ็คเกจสุดสบาย(ราคาทอง) ยกเลิกโดยกด * 469411195 แล้วกดโทรออก

2. สำหรับแพ็คเกจสุดง่าย (ข่าวสารทองคำ) ยกเลิกโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปที่เมนูเขียนข้อความ(Write message)ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

- พิมพ์ตัวอักษร Stop G

แล้วกดที่ ส่ง หรือ Send

ส่งมาที่เบอร์ 4541210

3. สำหรับแพ็คเกจสุดคุ้ม (ข่าวสาร+ราคาทองคำ) ยกเลิกโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปที่เมนูเขียนข้อความ(Write message)ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

- พิมพ์ตัวอักษร Stop G

แล้วกดที่ ส่ง หรือ Send

ส่งมาที่เบอร์ 4541211


Q :

รอบการคิดค่าบริการเป็นอย่างไร

A :

หนึ่งรอบการบริการ จะนับจากวันที่กดสมัครใช้บริการไป 30 วัน (ไม่เสียค่าส่ง SMS ตอนที่กดสมัคร แต่จะคิดค่าบริการเมื่อได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันว่า “ระบบได้ทำการสมัครบริการ .... แล้ว”  จึงจะคิดค่าบริการ) จากนั้นจะคิดค่าบริการรอบใหม่อีกครั้ง (หักเงินในระบบเติมเงิน หรือถ้าเป็นระบบรายเดือนจะรวมไปในบิลค่าโทรศัพท์ในรอบนั้นๆ) ก่อนหมดอายุ 3 วันจะมี SMS แจ้งหมดอายุ หากลูกค้าไม่ได้พิมพ์ยกเลิกบริการ ระบบจะทำการต่อบริการรอบต่อไปให้โดยอัตโนมัติ


Q :

กดยกเลิกแล้วจะกลับมาใช้บริการใหม่ได้หรือไม่ 

A :

กรณีที่กดยกเลิกก่อนหมดอายุ

 1. ระบบ AIS กรณียกเลิกก่อนหมดอายุ ระบบจะมีข้อความตอบว่า “คุณได้ทำการยกเลิกจากระบบแล้ว ท่านจะยังคงได้รับบริการจนครบรอบสมัคร” ลูกค้าจะยังได้รับข้อความอยู่จนครบกำหนดอายุ เมื่อครบแล้วทาง AIS จะส่งข้อความยกเลิกจากระบบ AIS อีกครั้ง    และก็จะไม่ได้รับข้อความข่าวอีก หากกดสมัครใหม่ระหว่างช่วงที่ยกเลิกไปแล้วแต่ยังไม่ครบ 30 วัน จะได้รับข้อความตอบกลับว่า “คุณได้สมัครบริการซ้ำ” ดังนั้น ต้องรอครบ 30 วันก่อน ถึงจะสมัครได้ใหม่ 
 2. ระบบ DTAC และ Truemove หากลูกค้าทำการยกเลิกระหว่าง 30 วัน ระบบจะทำการยกเลิกในทันที  ไม่มีการส่งข้อความต่ออีก  และสามารถสมัครบริการใหม่ได้อีก โดยไม่ต้องรอครบ 30 วัน