เกี่ยวกับเรา

รากฐานช่างทอง 100 ปี

สู่นวัตกรรมการลงทุน

เราเป็นผู้บุกเบิกทองคำแท่งเพื่อการลงทุน

รายแรกในประเทศไทยกว่า 20 ปี

 

เพราะคุณคือคนสำคัญ
เราถึงมาได้ไกล

จากจุดเริ่มต้นที่เราบุกเบิกเรื่อง Gold Investment จนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานมากว่าทศวรรษ คือการยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้า และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

พร้อมนำพาวงการทองคำก้าวเข้าสู่การเป็น Fintech อย่างเต็มตัว

 

 

 

เราเริ่มต้นจากช่างทองโบราณ

สู่นวัตกรรมการลงทุนทองคำยุคใหม่

 

2460

เปิดร้านช่างทองครั้งแรก

โดย ต้นตระกูลสิริภัทรวนิช

บ้านต้นโพธิ์ เพชรบุรี

 

2495 - 2529

ขายกิจการร้านทองที่ตรอกต้นจัน

ตลาดริมน้ำ และถนนสุรินทร์ฤาไชย

ในจังหวัดเพชรบุรี

 

2531

เข้าสู่กรุงเทพมหานคร

เปิดกิจการร้านทองในชื่อ "ไท้ฮั้ว"

 

 

2532

กำเนิดบ้านช่างทอง

ร้านค้าส่งรูทองปพรรณ 99.99%

รายแรกของประเทศ

 

2546

ออสสิริสได้เปิดดำเนินธุรกิจค้า

ทองคำแท่งเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

 

 

2552 - 2554

ยกระดับลงทุนทองแท่งสู่โลกออนไลน์และเปิดตัวออมทองในตลาดครั้งแรกนำทองเข้ากระดานซื้อขายหลักทรัพย์ผลิตทองแท่งให้กองทุน ETF ทองคำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

2555 - ปัจจุบัน

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ซื้อ-ขายแท่งเป็นครั้งแรก พัฒนาทองคำแท่งขนาดเล็ก และดำเนินธุรกิจทองคำครบวงจรทั้งรูปแบบค้าส่ง - ค้าปลีก