อยากมีทอง
ก้อนแรกในชีวิต

ซื้อทองเก็บรายเดือน เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

แค่ไม่กี่เดือนฉันก็ได้รับทองจริง

รู้จักกับโปรแกรมออมทอง

ของออสสิริส

เหมือนกับการซื้อทองเก็บทุกเดือน เพียงแต่เปลี่ยนจากกำหนดน้ำหนักทองที่จะซื้อในแต่ละเดือน เป็นกำหนดที่จำนวนเงินซื้อที่จะใช้ซื้อในแต่ละเดือนแทน

ตัวอย่างเช่น ออมเดือนละ 1,000 บาท ในเดือนนี้มี 21 วันทำการ จึงมีเงินมาซื้อทองต่อวัน 47.62 บาท (ตัวเลขสีทองคือน้ำหนักทองหน่วยเป็นบาท ตัวเลขสีน้ำเงินคือราคาทองของวันนั้นๆ) เมื่อครบเดือนก็จะสรุปรวมน้ำหนักทองของทั้งเดือน และแจ้งให้ทราบทางอีเมล

ไม่รู้จะเริ่มต้น...ออมทอง

อย่างไร ?

คุยกับ

" ผู้ช่วยเปิดบัญชีออมทอง "

เหตุผลที่ลูกค้าใช้บริการ

ออมทองกับออสสิริส

มีทอง 1 กรัมก็รับทองได้

รับทองแท่ง 1 กรัม

ทาง ไปรษณีย์

เริ่มต้นออมแค่

เดือนละ 1,000 บาท 

ซื้อทองจริงให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องเดินทางไปซื้อทอง

เฉลี่ยซื้อทุกวันทำให้

มีต้นทุนระยะยาวที่ดีกว่า

ปรับจำนวน

เงินออมได้ตามใจ

บริการเสริม

สำหรับ ลูกค้าออมทอง

    

ขอใบสรุปออมทอง 24 ชม.

ลุกค้าสามารถขอข้อมูล

สรุปน้ำหนักทองประจำเดือนล่าสุด

ของ บัญชีออมทองของท่านเองได้

เพียงกรอกอีเมล์

(E-mail เดียวกับที่สมัครไว้ในระบบออมทอง)

สำหรับ ลูกค้าออมทอง

ขอรับ-ขาย เปลี่ยนแปลงยอดออม

หรืออื่นๆ...เชิญทางนี้

เปรียบเทียบผลตอบแทน

การซื้อทองคำสะสม

ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2548

เทียบกับ ราคาสมาคมทองคำ ณ สิ้นปี 2559

ซื้อสะสมทองทุกวัน

แบบออมทอง

ของออสสิรส

เฉลี่ย 1.61 % ต่อปี

ซื้อทองคำแท่ง

เดือนละครั้ง

เฉลี่ย 1.65 % ต่อปี

ซื้อทองคำแท่ง

ตั้งแต่ต้นปีทุกปี

เฉลี่ย 2.01 % ต่อปี

เงินฝากประจำ

12 เดือน

เฉลี่ย 1.30 - 1.70 % ต่อปี

ซื้อสลากออมสิน

เฉลี่ย 1.22 % ต่อปี

    

รู้จัก...ออมทอง

มานานแล้ว

ทุกวันนี้...ยังไม่เข้าใจเลย ?

อยากรู้เรื่องอะไร

เกี่ยวกับโปรแกรมออมทอง ?

รายละเอียด เรื่องที่คุณอยากรู้ แบบลึกๆ

สมัครออมทองง่าย

ผ่านระบบออนไลน์

ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี

ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

จบที่เดียวที่นี่ 24 ชม.