เงิน (Silver)

บริษัท ออสสิริส จำกัด

ผู้นำเข้าโลหะเงินบริสุทธิ์ 99.99%

 

โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบแท่งเงินและเงินบริสุทธิ์

ที่ได้รับมาตรฐานสากล ซึ่งนำไปใช้ในอตุสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับ และอื่นๆ หรือเพื่อการลงทุน

 

 

บริษัทภูมิใจนำเสนอโลหะเงินที่มี

แหล่งกำเนิดในประเทศไทย

ผ่านการรองรับมาตรฐาน ISO และ GIT

ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

 

โลหะเงินที่ผ่านกระบวนการสกัดรีไซเคิลมาตรฐาน RJC

เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อทรัพยากร

เพราะเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอัญมณี

และเครื่องประดับให้ตื่นตัวรับกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เรามีจุดประสงค์ที่จะมอบผลิตภัณฑ์อันเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพให้แก่คุณลูกค้า เพื่อผลิตสินค้าชิ้นพิเศษเข้าสู่ตลาดโลก และเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 

 

Premium Silver

เนื้อเงินน้ำเข้าผ่านมาตรฐานสากล มีความเงางาม ขนาดเม็ดเงินสม่ำเสมอ ไร้ฝุ่นโลหะช่วยลด การเกิดปัญหาในขั้นตอนการผลิต

 

 

Recycle Silver

เนื้อเงินสกัดรีไซเคิล ผ่านโรงงานสกัดที่ได้รองรับมาตรฐาน RJC เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

 

Origin Silver

เนื้อเงินสกัดบริสุทธิ์ จากแหล่งเหมืองแร่ในประเทศไทย ผ่านระบบตรวจสอบคุณภาพและผลิตตามมาตรฐานระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 


อีเมล์ : sarinnrattu@ausiris.co.th


เบอร์ติดต่อ : 02-613-0817-19


Line : Ausiris_silver