ราคาทองย้อนหลัง รายวัน รายเดือน รายปี
ราคาทองย้อนหลังออสสิริส

 

ราคาทองย้อนหลังออสสิริส

เลือกช่วงเวลา
open: 07:00, close: 04:00 น.ของวันถัดไป
Date High Low Open Close