นักลงทุนเดินหน้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

เนื่องจากยังไม่มั่นใจถึงสถานการณ์โควิด-19  

   

วิเคราะห์ราคาทอง3jpg