ราคาทองปรับตัวลดลง 12$ บอนด์ยีลด์เพิ่ม-ดอลล์แข็ง

ตัวเลขดันชีราคาผู้ผลิตพุ่งขึ้น 1.0% มากกว่าคาด

  

วิเคราะห์ราคาทอง3jpg