วิธีฝากถอนหลักประกัน

วิธีฝาก-ถอนหลักประกัน

หลักประกันคือเงินฝากเพื่อเป็นวงเงินซื้อขายทองคำแท่ง

การฝากหลักประกัน

 

 

1.  ชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ โดยกรอกแบบฟอร์มฝากหลักประกัน แล้วส่งให้บริษัทผ่านช่องทางดังนี้ 

        • E-mail : finance@ausiris.co.th

        • Line ID : @ausirisgold

 

2. ชำระเงินโดยการโอนเงิน 

 

        ชื่อบัญชี บริษัท ออสสิริส จำกัด เพื่อลูกค้า

 

        ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ  

        บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 051-2-46102-6

 

        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  

        บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 205-2-04370-5

 

        ส่งหลักฐานการโอนชำระเงินที่ระบุรหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่บริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

        • E-mail : finance@ausiris.co.th

        • Line ID : @ausirisgold 

 

 

 

การถอนหลักประกัน

 

1.  แจ้งถอนหลักประกัน โดยแจ้งถอนหลักประกันผ่านช่องทาง Line : @Ausirisgold

 

2.  แจ้งถอนหลักประกัน โดยกรอกเแบบฟอร์มถอนหลักประกัน แล้วส่งให้บริษัทผ่านช่องทางดังนี้ 

        • E-mail : finance@ausiris.co.th

        • Line ID : @ausirisgold

เอกสารสำหรับ
"การฝากหลักประกัน"

เอกสารสำหรับ
"การถอนหลักประกัน"

 

ช่องทางการส่งหลักฐานการโอนเงิน

LINE ID : @ausirisgold

E-mail : finance@ausiris.co.th