การนัดรับและส่งมอบทอง

การนัดรับและส่งมอบทองคำ

ทองคำแท่งออสสิริส มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น

 

การมารับทองคำกรณีสั่งซื้อ

 

คุณสามารถนัดรับทองคำได้ที่สาขาของออสสิริส หลังจากชำระเงินค่าซื้อทองคำแล้ว 2 วันทำการ  

สาขาในกรุงเทพฯ ดูสาขา >

หากไม่สะดวกมารับทองคำสามารถนัดรับภายหลังได้ ไม่มีกำหนดระยะเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาระหว่างที่คุณยังไม่มารับทอง

 

แจ้งนัดรับทองก่อนล่วงหน้า 1-2 วันทำการ
ช่องทางการแจ้งขอรับทอง

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร. 02-6130820

แจ้งผ่านทาง Line ID : @Ausirisgold

ดูสินค้าทองคำแท่งออสสิริส

 

 

การมาส่งมอบทองคำกรณีสั่งขาย

 

เมื่อคุณได้สั่งขายทองคำไว้ กำหนดการนำทองคำมาส่งมอบคือภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่สั่งขาย และคุณจะได้รับเงินค่าขายทองคำเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่นำทองคำมาส่งมอบ

สามารถมาส่งมอบทองคำได้ที่สาขาของออสสิริส  ดูสาขา >

ทองคำแท่งที่นำมาส่งมอบตรงเป็นทองคำแท่งขนาด 5บาท 10 บาท 20 บาทและ 50 บาท
ยี่ห้อที่เป็นสมาชิกในสมาคมค้าทองคำหรือตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
สอบถามยี่ห้อทองคำที่ส่งมอบได้

 

สอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 02-6130820

แจ้งผ่านทาง Line ID : @Ausirisgold