การชำระเงินเมื่อซื้อขายทองคำแท่ง

ใช้ระบบ T+2 เป็นมาตรฐานการกำหนดวันชำระเงินหรือส่งมอบทอง

กรณีสั่งซื้อ

 

กำหนดชำระเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ(T+2) โดยสามารถชำระเงินค่าซื้อทองได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

 

1.  ชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ   

    • เมื่อถึงวันกำหนดชำระระบบหักบัญชีชำระให้อัตโนมัติ โดยคุณไม่ต้องแจ้งบริษัท

    • หากต้องการชำระก่อนครบกำหนด สามารถแจ้งให้หักบัญชีก่อนกำหนด โดยแจ้งในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น

 

2. ชำระเงินโดยการโอนเงิน 

 

    ชื่อบัญชี บริษัท ออสสิริส จำกัด 

 

    ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ  

    ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 051-2-42237-3 

    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวเม็ด  

    ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 050-2-20204-3 

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรวรรดิ  

    ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 145-1-20140-5 

    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามยอด  

    ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 150-0-69315-3 

    ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุรวงศ์

     ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-6-06846-6

    ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

    ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 216-1-00078-7

 

ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ระบุรหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ผ่านช่องทาง ดังนี้

    • E-mail : finance@ausiris.co.th

    • Line ID : @ausirisgold 

 

 

กรณีสั่งขาย

 

กรณีสั่งขายแบบมีทองอยู่ในระบบ (ซื้อทองคำไว้แล้วยังไม่ได้มารับทองคำกลับไป)

คุณจะได้รับเงินค่าขายทองคำ

เข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่สั่งขายและระบบตัดทองในระบบสำเร็จ

 

กรณีสั่งขายแบบไม่มีทองอยู่ในระบบ

ต้องนำทองคำมาส่งมอบภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่สั่งขาย และคุณจะได้รับเงินค่าขายทองคำ

เข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่นำทองคำมาส่งมอบ

 

 

 

ช่องทางการส่งหลักฐานการโอนเงิน

LINE ID : @ausirisgold

E-mail : finance@ausiris.co.th