ดาวน์โหลดเอกสารธุรกรรม

ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

 

เอกสารข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ

การซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 

เมื่อคุณเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

ธุรกรรมที่สามารถทำได้มีอยู่ 3 ประเภท

 

แบบฟอร์มฝากหลักประกัน

*ระบุยอดที่ต้องการฝากหลักประกัน

*เงื่อนไข 1,400 บาทต่อ 1 บาททอง

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

หรือ  LINE@ : @ausirisgold

E-mail : finance@ausiris.co.th

       

แบบฟอร์มถอนหลักประกัน

*ระบุยอดที่ต้องการถอนหลักประกัน

ขั้นต่ำ 1,400 บาท

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

หรือ  LINE@ : @ausirisgold

E-mail : finance@ausiris.co.th

       

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

*ระบุข้อมูลที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง

พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

หรือ  LINE@ : @ausirisgold

E-mail : Goldonline@ausiris.co.th


วิธีการซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

การซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

สามารถทำรายการได้ 4 ช่องทาง

เริ่มตั้งแต่ 7โมงเช้า ถึงตี 4

วิธีการซื้อขาย

ผ่าน ipad

วิธีการซื้อขาย

ผ่าน iphone

วิธีการซื้อขาย

ผ่าน PC Noetbook

วิธีการซื้อขาย

ผ่าน Android