ทองคำแท่ง 96.5% 

CAST STAMP / CASTING

 

 

ทองคำแท่ง 96.5 %

ทองคำแท่งเพื่อการลงทุน

 

CAST STAMP

SPECIAL COLLECTION

ลายหงส์, ลายมังกร
ลายสำเภา, ลายฮกลกซิ่ว

ขนาด 5 บาท

ขนาดน้ำหนัก :

ขนาด 5 บาท (76.220 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.สั่งซื้อผ่านระบบ Gold Online

 

CAST STAMP

SPECIAL COLLECTION

ลายหงส์, ลายมังกร

ขนาด 10 บาท

 

 

ขนาดน้ำหนัก :

ขนาด 10 บาท (152.440 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.สั่งซื้อผ่านระบบ Gold Online

 

CASTING

ทองคำแท่งหลอม ลายมาตรฐาน

ขนาด 5, 10, 20, 50 บาท

ขนาดน้ำหนัก :

ขนาด 5 บาท 

ขนาด 10 บาท 

ขนาด 20 บาท 

ขนาด 50 บาท 

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.สั่งซื้อผ่านระบบ Gold Online