ทองคำแท่ง 

PAMP 99.99%

 

 

 

ทองคำแท่ง 99.99 %

ทองคำแท่งยี่ห้อPAMP จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

หลอมและรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล LBMA

PAMP SWISS

ขนาด 100 กรัม (100g.)

 

ขนาดน้ำหนัก : 100 กรัม 

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

ร้านออสสิริส สาขาสีลม

PAMP SWISS

ขนาด 1 กิโลกรัม (1kg.)

 

ขนาดน้ำหนัก : 1 กิโลกรัม  

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.สั่งซื้อผ่านระบบ Gold Online

 

Gold Coin 99.99%

 

ขนาด 1 OZ. (28.3495 กรัม)

American Eagles

ขนาดน้ำหนัก :

ขนาด 1 OZ. (28.3495 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

ร้านออสสิริส สาขาสีลม

 

 

Gold Coin 99.99%

 

ขนาด 1 OZ. (28.3495 กรัม)

Canadian Maple Leafs

 

ขนาดน้ำหนัก : ขนาด 1 OZ. (28.3495 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : -

ช่องทางสั่งซื้อ : 

ร้านออสสิริส สาขาสีลม