ทองคำแท่ง 96.5 %

STAMPING

 

 

ทองคำแท่ง 96.5 %

ทองคำแท่งเพื่อการสะสม

STAMPING

ทองคำแท่ง ขนาด 0.3 กรัม

 

 

ขนาดน้ำหนัก : 0.3 บาท (0.019679 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 400-600 บาท

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1. ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2. Online Shopping

จัดส่งแบบประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING

ทองคำแท่ง ขนาด 0.6 กรัม

 

ขนาดน้ำหนัก : 0.6 บาท (0.039360 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 300-600 บาท

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1. ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2. Online Shopping

จัดส่งแบบประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING 

ทองคำแท่ง ขนาด 1 กรัม

 

 

 

ขนาดน้ำหนัก : 1 กรัม (0.065599 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 200-600 บาท 

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1. ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2. Online Shopping

สั่งซื้อผ่านไลน์มีค่าจัดส่ง

พร้อมประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING 

ขนาดทองคำแท่ง ครึงสลึ่ง

 

ขนาดน้ำหนัก : 0.125 บาท หรือครึ่งสลึง (1.905 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 200-600 บาท 

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1. ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2. Online Shopping

สั่งซื้อผ่านไลน์มีค่าจัดส่ง

พร้อมประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING

ทองคำแท่ง ขนาด 1 สลึง

 

 

 

 

ขนาดน้ำหนัก : 1 สลึง (3.79กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 100-600 บาท 

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1. ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2. Online Shopping

จัดส่งแบบประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING

ทองคำแท่ง ขนาด 2 สลึง

 

ขนาดน้ำหนัก : 2 สลึง (76.220 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 130-600 บาท

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.Online Shopping

จัดส่งแบบประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING

ทองคำแท่ง ขนาด 1 บาท

 

ขนาดน้ำหนัก : 1 บาท (15.16 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม :  150-600 บาท

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.Online Shopping

จัดส่งแบบประกันสินค้าเต็มมูลค่า

 

STAMPING

ทองคำแท่ง ขนาด 2 บาท

 

 

ขนาดน้ำหนัก : 2 บาท (30.32 กรัม)

ค่าพรีเมี่ยม : 200-600 บาท

ช่องทางสั่งซื้อ : 

1.ร้านออสสิริส สาขาสีลม

2.Online Shopping

จัดส่งแบบประกันสินค้าเต็มมูลค่า