ดาวน์โหลดเอกสารธุรกรรม

โปรแกรมออมทอง


เมื่อคุณเปิดบัญชีโปรแกรมออมทองเรียบร้อยแล้ว

ธุรกรรมที่สามารถทำได้มีอยู่ 5 ประเภท

 

เอกสารขอรับทอง

ในโปรแกรมออมทอง

ดาวน์โหลด เอกสาร
ตามลิงค์ด้านล่าง
ระบุน้ำหนักทอง รูปแบบทองคำที่ต้องการขอรับ

ระบุวันที่ สถานที่ ที่ต้องการรับ

 

ขอรับทองคำแท่ง ที่สาขา

 

ขอรับทองรูปพรรณ ที่สาขา

 

ขอรับทองแท่ง จัดส่งทางไปรษณีย์

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

 

 

เอกสารขอขายทอง

ในโปรแกรมออมทอง

 

ดาวน์โหลด เอกสาร

ตามลิงค์ด้านล่าง

ระบุน้ำหนักทองที่ต้องการขาย

ส่งคำสั่งภายในวันก่อนเวลา 15.00น.

ใช้ราคารับซื้อคืนที่สมาคมฯประกาศเวลา 16.00น.

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

 

 

เอกสารเปลี่ยนแปลง

ยอดออม

ในโปรแกรมออมทอง

 

ดาวน์โหลด เอกสาร

ตามลิงค์ด้านล่าง

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ส่งเอกสารก่อนวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน
ยอดออมใหม่จะมีผลในเดือนถัดไป

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

 

 

เอกสารเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล

ในโปรแกรมออมทอง

 

ดาวน์โหลด เอกสาร

ตามลิงค์ด้านล่าง

เปลี่ยน : ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail

พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

เอกสารขอปิดบัญชี

ในโปรแกรมออมทอง

 

ดาวน์โหลด เอกสาร ขอปิดบัญชี
ตามลิงค์ด้านล่าง


ส่งเอกสารก่อนวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน
ระบบจะยังคงซื้อทองคำให้จนครบ
ถึงสิ้นเดือน
ต้นเดือนถัดไปจะไม่มีการหักเงินและทำการปิดบัญชี

 

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving