การทำธุรกรรม

ในโปรแกรมออมทอง


เมื่อคุณเปิดบัญชีโปรแกรมออมทองเรียบร้อยแล้ว

ธุรกรรมที่สามารถทำได้มีอยู่ 5 ประเภท

    

 

 

 

ขอรับทอง

ดาวน์โหลด เอกสาร ขอรับทองคำ
ตามลิงค์ด้านล่าง
ระบุน้ำหนักและขนาดทองคำแท่ง
ที่ต้องการรับ วันที่ต้องการมารับ

ดูทองคำที่คุณจะได้รับ

 

ส่งคำสั่งขอรับทองไปที่

Goldsaving@ausiris.co.th

 LINE@ : @goldsaving

 

เอกสารขอรับทองทางไปรษณีย์

คลิ๊กที่นี่

 

เอกสารขอแจ้งมารับทองที่สาขา >

 

 

 

 

ขอขายทอง

ดาวน์โหลด เอกสาร ขอขายทองคำ ตามลิงค์ด้านล่าง

ระบุน้ำหนักทองที่ต้องการขาย หากส่งคำสั่งก่อนเวลา 15.00น. จะใช้ราคารับซื้อคืนที่สมาคมค้าทองฯ ประกาศเวลา 16.00น. ของวันนั้น

ราคาทองคำวันนี้

 

ส่งคำสั่ง ขอขายทองคำ ไปที่ Goldsaving@ausiris.co.th หรือ LINE@ : @goldsaving

 

 

 

เปลี่ยนแปลงยอดออม

ดาวน์โหลด เอกสารขอเปลี่ยนแปลงยอดออม ตามลิงค์ด้านล่าง

ระบุจำนวนเงิน ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในการออมทอง

 

ส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงยอดออม ไปที่ Goldsaving@ausiris.co.th หรือ LINE@ : @goldsaving

ภายในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงยอดออมจะมีผล
ในเดือนถัดไป

 

 

 

ปิดบัญชี

ดาวน์โหลด เอกสาร ขอปิดบัญชี
ตามลิงค์ด้านล่าง

ส่งคำสั่งขอปิดบัญชีไปที่ Goldsaving@ausiris.co.th หรือ LINE@ : @goldsaving

 

ภายในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน
ระบบจะยังคงซื้อทองคำให้จนครบ
ถึงสิ้นเดือน
เดือนถัดไปจะไม่มีการหักเงินบัญชี

  

 

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดาวน์โหลด เอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ตามลิงค์ด้านล่าง

เปลี่ยน : ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail

 

ส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไปที่ Goldsaving@ausiris.co.th หรือ LINE@ : @goldsaving