เกี่ยวกับเรา

รากฐานช่างทอง 80 ปี

สู่นวัตกรรมการลงทุน

เราเป็นผู้บุกเบิกทองคำแท่งเพื่อการลงทุน

รายแรกในประเทศไทยกว่า 12 ปี

2560

เพราะคุณคือคนสำคัญ
เราถึงมาได้ไกล

จากจุดเริ่มต้นที่เราบุกเบิกเรื่อง Gold Investment จนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานมากว่าทศวรรษ คือการยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้า และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

พร้อมนำพาวงการทองคำก้าวเข้าสู่การเป็น Fintech อย่างเต็มตัว

96.50 % ขึ้นไป

ความบริสุทธ์ของทองคำแท่งออสสิริสทุกแท่ง

นโยบายการผลิตหลักของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้น

เริ่มต้นจากช่างทองโบราณ

สู่นวัตกรรมการลงทุนทองคำยุคใหม่

     

     

2460

ร้านทองเล็กๆ ได้ถือกำเนิดขึ้น

ที่บ้านต้นโพธิ์ จังหวัดเพชรบุรี

     

      

2495 - 2529

ร้านค้าทองคำได้ขยับขยายสาขา

ไปยังจุดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

     

    

2530

เข้าสู่กรุงเทพหมานคร

โดยเปิดกิจการร้านทองในชื่อไท้ฮั้ว

     

    

2532

กำเนิดบ้านช่างทอง

ร้านค้าส่งทองรูปพรรณ 99.99% รายแรก

     

     

2548

ออสสิริส ได้เปิดดำเนินธุรกิจ

ค้าทองคำแท่งเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

     

     

2552

ยกระดับการลงทุนทองคำแท่ง

ให้เข้าสู่โลกออนไลน์ และเปิดตัวโปรแกรมออมทองออกสู่ตลาดครั้งแรก

     

     

2554

ร่วมนำทองคำแท่งเข้าสู่กระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ผลิตทองคำแท่งให้กองทุน ETF ทองคำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     

     

2555

เปิดตัว Application ซื้อขายทองคำแท่งสำหรับ

iPhone และ iPad เป็นครั้งแรก