เงินจะเข้าสู่ระบบออมทองอย่างไร ?


ตัดเงินทุกๆ ต้นเดือน

นำเงินมาเฉลี่ยเป็นเงินออมรายวัน

เพื่อซื้อทองคำทุกวัน

โดยสามารถปรับเพิ่ม-ลดเงินออมได้

ขั้นตอนที่ 1

ตัดเงินอัตโนมัติ

จากบัญชีทุกต้นเดือน

ขั้นตอนที่ 2

นำเงินมาหารด้วย
จำนวนวันทำการ
ทั้งหมดของเดือน

ขั้นตอนที่ 3

จะได้เงินออม

เพื่อมาซื้อทองทุกวัน 

โปรแกรมออมทอง

จะซื้อทองทุกวัน


เพื่อเป็นการลดความผันผวนของ

ต้นทุนราคาทองระยะยาว

 

ราคาเฉลี่ยซื้อทองของเดือน
ราคาทองค่าเฉลี่ยของออมทอง ของเดือน
ราคาทองค่าเฉลี่ยของออมทอง (ม.ค.- )

ซื้อทองด้วยราคาสมาคม
เวลา 16.00 น.

ทุกวันทำการ

โดยทองคำที่ซื้อเป็นทอง 96.5% 

ถึงสิ้นเดือนรับอีเมล

แจ้งน้ำหนักทอง

พร้อมราคาเฉลี่ยประจำเดือน

ออมทองครบ

1 กรัม (0.065599 บาท)

รับทองได้เลย

คนออมทองได้ทองกันเท่าไหร่ ?

1 ปีที่ผ่านมา คนออมทองกันได้เท่าไหร่

วันที่

น้ำหนักทอง

 

 

สมัครออมทองง่าย
ผ่านระบบออนไลน์


เปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว

ไม่ต้องเดินทางมาซื้อทองเองทุกเดือน