เงินจะเข้าสู่ระบบออมทองอย่างไร ?


ตัดเงินทุกๆ ต้นเดือน

นำเงินมาเฉลี่ยเป็นเงินออมรายวัน

เพื่อซื้อทองคำทุกวันทำการ

โดยสามารถปรับเพิ่ม-ลดเงินออมได้ทุกเดือน

ตัดยอดเงินออม

ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ

จากบัญชีทุกต้นเดือน

นำเงินมาหารเฉลี่ย
ด้วยจำนวนวันทำการ
ของเดือนนั้นๆ

นำเงินที่เฉลี่ยได้

มาซื้อทองคำให้อัตโนมัติ
ทุกวันทำการ

ซื้อทองคำด้วยราคาสมาคม
เวลา 16.00 น.

ทุกวันทำการ

โดยทองคำที่ซื้อเป็นทอง 96.5% 

ถึงสิ้นเดือนรับอีเมล

ใบสถานะน้ำหนักทองสะสม

พร้อมราคาเฉลี่ยประจำเดือน

ออมทองสะสมครบ

1 กรัม (0.065599 บาท)

แจ้งขอรับทองจริงได้เลย

 

อยากคุยกับเราเรื่องนี้

ทักแชท Line ออมทองที่นี่เลย

โปรแกรมออมทอง
จะซื้อทองคำให้อัตโนมัติ

ทุกวันทำการ


เพื่อเป็นการลดความผันผวนของ

ต้นทุนราคาทองระยะยาว

 

ตารางตัวอย่าง ราคาทองประจำเดือน

ราคาเฉลี่ยซื้อทองของเดือน
ราคาทองค่าเฉลี่ยของออมทอง ของเดือน
ราคาทองค่าเฉลี่ยของออมทอง (ม.ค.- )

คนออมทองได้ทองกันเท่าไหร่ ?

1 ปีที่ผ่านมา คนออมทองกันได้เท่าไหร่

วันที่

น้ำหนักทอง

ทองคำที่ได้รับเป็นแบบไหน ?

เมื่อคุณสะสมน้ำหนักทองได้ครบตามที่บริษัทกำหนด

สามารถเลือกขอรับทองแท่งจริง หรือ ขอขายคืนรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีก็ได้

หรือสะสมต่อไปเรื่อยๆ แทนการเก็บเงินก็ได้

ทองคำแท่ง

ขอรับขั้นต่ำ 1 กรัม

(0.065599 บาท)

ออมเดือนละ 1 พัน 2 เดือนได้ทอง

ทองรูปพรรณ

ขอรับขั้นต่ำ 1 กรัม

(0.065599 บาท)

ออมเดือนละ 1 พัน 2 เดือนได้ทอง

ขอขายทองคืน

เปลี่ยนน้ำหนักทองที่สะสมได้

เป็นเงินโอนเข้าบัญชี

ขอขายได้ขั้นต่ำ 1 สลึง (0.25 บาท)

เปิดบัญชีโปรแกรมออมทอง

กับออสสิริส

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร 2 อย่าง ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

(กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงศรี)

 

สมัครออมทองผ่าน Line