ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่ง

หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภายใน 2 วัน เริ่ม...ซื้อขายได้ทันที

ขั้นตอนที่ 0

ถ่ายรูป เอกสารสำเนา

ให้พร้อมใช้ 4 อย่าง

(ตัวอย่างอยู่ด้านล่าง)

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "เปิดบัญชี"

เข้าสู่ระบบออนไลน์ 24ชม.

ขั้นตอนที่ 2

ทำตามขั้นตอนออนไลน์

พร้อม Upload

เอกสารที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ของเรา

ติดต่อกลับ

ภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 4

ฝากหลักประกัน

กับระบบที่สะดวก ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5

Upload สลิปการสมัคร

หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ขั้นตอนที่ 6

รอ Email ยืนยัน

User & Pass & Pin

เพื่อเริ่มซื้อขายได้เลย

เอกสารเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

 

เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง

เอกสารประกอบ 4 รายการ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

ถ่ายรูปจากสำเนาบัตรประชาชน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ถ่ายรูปจากสำเนาทะเบียนบ้าน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

3. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีทองคำแท่ง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

4. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (ธนาคารใดก็ได้) เพื่อพิจารณาวงเงินซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบซื้อขายออนไลน์

 

สมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ
ชำระสะดวกกว่า

 

การชำระค่าทอง มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

2. ชำระผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 

ใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สะดวกกว่า

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

1 สมัครผ่านตู้ ATM หรือระบบออนไลน์ที่ธนาคารเปิดให้บริการ
เมื่อสมัครสำเร็จให้แนบหลักฐานการสมัครส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ
อนุมัติภายใน 2 วันทำการ

 

ส่งหลักฐานการสมัคร ATS ทาง Line หรือ

E-mail : finance@ausiris.co.th

 

     

2. สมัครโดยกรอก แบบฟอร์มขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ

ส่งแบบฟอร์มการสมัครฉบับจริง*มายังบริษัท พร้อมสำเนา 3 ชุด

ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็น ที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร

พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร (รอผลอนุมัติ 2-3 สัปดาห์)