ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่ง

หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภายใน 2 วัน เริ่ม...ซื้อขายได้ทันที

ขั้นตอนที่ 0

ถ่ายรูป เอกสารสำเนา

ให้พร้อมใช้ 4 อย่าง

(ตัวอย่างอยู่ด้านล่าง)

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "เปิดบัญชี"

เข้าสู่ระบบออนไลน์ 24ชม.

ขั้นตอนที่ 2

ทำตามขั้นตอนออนไลน์

พร้อม Upload

เอกสารที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ของเรา

ติดต่อกลับ

ภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 4

ฝากหลักประกัน

กับระบบที่สะดวก ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5

Upload สลิปการสมัคร

หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ขั้นตอนที่ 6

รอ Email ยืนยัน

User & Pass & Pin

เพื่อเริ่มซื้อขายได้เลย

เอกสารเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่ง

เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง

1. สำเนาบัตรประชาชน

ถ่ายรูปจากสำเนาบัตรประชาชน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ถ่ายรูปจากสำเนาทะเบียนบ้าน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

3. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีทองคำแท่ง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

4. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์
ย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป
เพื่อพิจารณาวงเงินซื้อขายทองคำแท่ง ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์

5. หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 

5.1 กรณีสมัครผ่านตู้ ATM ให้ถ่ายรูปสลิปมาในภาพเดียวกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ หรือส่งสลิปมาภายหลังจากกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ 

5.2 กรณีสมัครโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ต้องส่งทั้ง 3 สำเนา ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็นที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร