วิธีการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

เอกสารเปิดบัญชี
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

 

เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง

เอกสารประกอบ 2 รายการ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

ถ่ายรูปจากสำเนาบัตรประชาชน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

2. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีทองคำแท่ง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

 

การเปิดบัญชีจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าส่งเอกสารเปิดบัญชี

และเอกสารประกอบทั้ง 2 อย่าง ตัวจริง

ที่ลงนามอย่างถูกต้อง-รับรองสำเนา

ส่งมายังบริษัทฯ เท่านั้น

 

สมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ
ชำระสะดวกกว่า

 

การชำระค่าทอง มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

2. ชำระผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 

ใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สะดวกกว่า

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

1 สมัครผ่านตู้ ATM หรือระบบออนไลน์ที่ธนาคารเปิดให้บริการ
เมื่อสมัครสำเร็จให้แนบหลักฐานการสมัครส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ
อนุมัติภายใน 2 วันทำการ

 

ส่งหลักฐานการสมัคร ATS ทาง Line หรือ

E-mail : finance@ausiris.co.th

 

     

2. สมัครโดยกรอก แบบฟอร์มขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ

ส่งแบบฟอร์มการสมัครฉบับจริง*มายังบริษัท พร้อมสำเนา 3 ชุด

ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็น ที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร

พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร (รอผลอนุมัติ 2-3 สัปดาห์)