วิธีสมัคร ATS ออมทอง

วิธีการสมัครบริการ ATS

เพื่อการออมทอง

 

 


ATS คือระบบการหักเงินในบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งทางธนาคารจะทำการหักบัญชีลูกค้าเพื่อนำมาเป็นเงินออมทองทุกต้นเดือน และเฉลี่ยซื้อทองให้ทุกวัน การสมัคร ATS หรือการทำเรื่องขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM หรือผ่านระบบ Internet Banking  จะได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารเร็วกว่าการส่งแบบฟอร์ม เพียงนำสลิปรายการที่ทำผ่าน ATM หรือภาพหน้าจอที่ทำรายการผ่าน Internet Banking มาอัพโหลดเมื่อทำการเปิดบัญชีออนไลน์

ค่าธรรมเนียม

การหักบัญชีต่อครั้ง

วิธีสมัคร ATS ทาง SCB Easy Net 

ธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อการออมทอง

1. กรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

2. เลือก ซื้อ/สมัครบริการอื่นๆ

3. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ  

4. เลือก Add เพื่อสมัครใหม่

5. กรอกชื่อผู้ใช้บริการ AUSIRIS

6. เลขที่บัญชีผู้รับเงิน “2052050100

7. COMP CODE “9097” แล้วกด search และกดเลือกบริษัท

8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด Next

9. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) ใส่เลขบัตรประชาชน กด Next

10. หลังจากนั้นจะไปหน้าระบุ OTP

11. นำเลขรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มากรอกเพื่อยืนยันรายการ

12. ตรวจสอบความถูกต้อง กด Submit 

13. บันทึกหน้าจอใบสรุปรายการเพื่อนำส่งให้บริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ทาง Krungsri Online 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เพื่อการออมทอง

1. กรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

2. เลือก บัญชีเงินฝาก

3. เลือก ชำระเงิน

4. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ 

5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด ตกลง

6. เลือก ประเภทสินค้าและบริการ

7. เลือก บริษัท....ออสสิริสออมทอง

8. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1)  ใส่เลขบัตรประชาชน

9. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน  ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

10. กด ดำเนินการ หลังจากนั้นจะไปหน้าระบุ OTP

11. ให้นำเลขรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มากรอกเพื่อยืนยันรายการ

12. กด ยืนยัน

11. บันทึกภาพหน้าจอสรุปรายการเพื่อส่งให้บริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS

ทาง ATM ธนาคารกสิกรไทย

เพื่อการออมทอง

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัคร SMS ขยันบอก/..../K-Mobile/K-Cyber/ อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / ....

4. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) / …

5. เลือก ระบุรหัสบริษัท

6. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

7. พิมพ์รหัสบริษัท 40237

8. กดรหัสบริษัทถูกต้อง

9. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

10. กด " ยืนยัน "

11. รอรับสลิป รายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

วิธีสมัคร ATS

ทาง ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อการออมทอง

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัครบริการ ...... / อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการ / ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) .........

4. เลือกเมนู หักบัญชีอัตโนมัติ

5. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

6. เลือก " อื่นๆ "

7. พิมพ์รหัสบริษัท 9097

8. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

9. กด " ถูกต้อง "

10. ตรวจสอบข้อมูล กด " ยืนยัน "

11. รอรับสลิป รายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

วิธีสมัคร ATS

ทาง ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เพื่อการออมทอง

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัคร / เปลี่ยนแปลงบริการ

3. เลือกเมนู บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก ระบุเลขที่บัญชี

4. กดเลขที่บัญชีบริษัท 5111052716

5. กด ตกลง

6. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

7. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) ใส่เลขบัตรประชาชน

8. เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2) ใส่เบอร์โทรศัพท์

9. ตรวจสอบความถูกต้อง และ กดปุ่ม ถูกต้อง

10. ตรวจสอบเงื่อนไข และข้อตกลง และกดปุ่ม ยอมรับ

11. รอรับสลิป รายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ