วิธีการสมัครบริการ ATS

ผ่าน ตู้ ATM


ATS คือระบบการหักเงินในบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งทางธนาคารจะทำการหักบัญชีลูกค้าเพื่อนำมาเป็นเงินออมทองทุกต้นเดือน และเฉลี่ยซื้อทองให้ทุกวัน การสมัคร ATS หรือการทำเรื่องขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM จะได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารรวดเร็วกว่าการส่งแบบฟอร์ม เพียงนำสลิปรายการที่ทำผ่าน ATM มาอัพโหลดเมื่อทำการเปิดบัญชีออนไลน์

ค่าธรรมเนียม

การหักบัญชีต่อครั้ง

วิธีสมัคร ATS

ทางธนาคารกสิกรไทย

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัคร SMS ขยันบอก/..../K-Mobile/K-Cyber/ อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / ....

4. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) / …

5. เลือก ระบุรหัสบริษัท

6. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

7. พิมพ์รหัสบริษัท 40237

8. กดรหัสบริษัทถูกต้อง

9. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

10. กด " ยืนยัน "

11. รอรับสลิป รายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

วิธีสมัคร ATS

ทางธนาคารไทยพาณิชย์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัครบริการ ...... / อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการ / ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) .........

4. เลือกเมนู หักบัญชีอัตโนมัติ

5. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

6. เลือก " อื่นๆ "

7. พิมพ์รหัสบริษัท 9097

8. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

9. กด " ถูกต้อง "

10. ตรวจสอบข้อมูล กด " ยืนยัน "

11. รอรับสลิป รายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ