วิธีการเปิดบัญชีออมทอง

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

โปรแกรมออมทอง

 

เริ่มออมทองก่อนได้เปรียบกว่า

สมัครง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนก็เริ่มออมได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 0

ถ่ายรูป สำเนาบัตรปชช. 

สำเนาทะเบียนบ้าน

และสำเนาบัญชีธนาคาร

ตามตัวอย่างด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความประสงค์

ที่จะเปิดบัญชีออมทอง

ขั้นตอนที่ 2

ปริ้นท์และกรอกข้อมูล

และส่งเอกสารกลับมายังบริษัท

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินงวดแรก

และส่งหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 4

สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

และส่งหลักฐาน

เอกสารเปิดบัญชี

โปรแกรมออมทอง


เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีออมทอง

เอกสารประกอบ 3 รายการ ดังนี้

เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารสำคัญของท่าน

กรุณาถ่ายภาพจากสำเนา ที่มีการขีดคร่อม

ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารให้ชัดเจน

และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. สำเนาบัตรประชาชน

ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทอง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

 

 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

ถ่ายรูปจากสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

บัญชีธนาคาร ที่ใช้เปิดบัญชีออมทองได้ มี 3 ธนาคาร ดังนี้

กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงศรี

 

สมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ
เพื่อตัดยอดออมทองทุกเดือน

 

ลูกค้าจะต้องทำการสมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
เพื่อตัดยอดออมงวดถัดไป

การสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

1 สมัครผ่านตู้ ATM หรือระบบออนไลน์ Internet Banking
ที่ธนาคารเปิดให้บริการ

เมื่อสมัครสำเร็จให้แนบหลักฐานการสมัครส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ
หากไม่มีการส่งหลักฐานให้ทางบริษัทฯ ทราบ ทางบริษัทจะไม่มีการตัดยอดจากบัญชีของท่านทุกกรณี (รอผลอนุมัติ 1-2 วันทำการ)

2. สมัครโดยกรอก แบบฟอร์มขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ

ส่งแบบฟอร์มการสมัครฉบับจริง*มายังบริษัทฯ พร้อมสำเนา 3 ชุด

ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็น ที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร

พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร (รอผลอนุมัติ 2-3 สัปดาห์)

 

ช่องทางการส่งหลักฐานการสมัคร ATS ออมทอง

Goldsaving@ausiris.co.th

หรือ  LINE@ : @goldsaving

คุณพร้อมที่จะออมหรือยัง ?


เริ่มออมก่อนได้เปรียบกว่า

แค่คุณคลิก คุณจะได้พบประสบการณ์ใหม่

ของการออมทองที่ง่ายบนมือคุณ

เปิดบัญชีออมทอง

ต้องการความช่วยเหลือ

เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยคุณ คุยกับเราที่นี่

วิธีการชำระเงินงวดแรก

หรือ Bill Payment

ต้องการการรับทอง-ขายทอง

โปรแกรมออมทอง ต้องทำอย่างไร