ขั้นตอนการเปิดบัญชีโปรแกรมออมทอง

 

เริ่มออมทองก่อนได้เปรียบกว่า

สมัครง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนก็เริ่มออมได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 0

ถ่ายรูป เอกสารสำเนา

ให้พร้อมใช้ 2 อย่าง

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "เปิดบัญชี"

เข้าสู่สมัครออมทอง 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 2

ทำตามขั้นตอนออนไลน์

พร้อม Upload

เอกสารที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3

รอ Email ยืนยัน

การสมัคร ออมทอง

ภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงินงวดแรก

ด้วย Bill payment

ขั้นตอนที่ 5

Upload สลิปการสมัคร

หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

เอกสารเปิดบัญชีออมทอง


เตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสาร
เพื่อเปิดบัญชีออมทอง

1. สำเนาบัตรประชาชน

ถ่ายรูปจาก สำเนาบัตรประชาชน

พร้อม ลายเซ็น "สำเนาถูกต้อง"

2. บัญชีธนาคาร

ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีออมทอง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ และไม่เป็นชื่อบัญชีร่วม

3. หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 

3.1 กรณีสมัครผ่านตู้ ATM ให้ถ่ายรูปสลิปมาในภาพเดียวกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ หรือส่งสลิปมาภายหลังจากกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ หรือหากสมัครผ่านทาง Internet Banking ให้บันทึกภาพหน้าจอรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไว้เพื่อนำส่งบริษัท

3.2 กรณีสมัครโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ต้องส่งทั้ง 3 สำเนา ท้ายแบบฟอร์มลงลายเซ็นที่เหมือนกับที่เซ็นหลังสมุดบัญชีธนาคาร

คุณพร้อมที่จะออมหรือยัง ?


เริ่มออมก่อนได้เปรียบกว่า

แค่คุณคลิก คุณจะได้พบประสบการณ์ใหม่

ของการออมทองที่ง่ายบนมือคุณ

ต้องการความช่วยเหลือ

เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยคุณ คุยกับเราที่นี่

วิธีการชำระเงินงวดแรก

หรือ Bill Payment

ต้องการการรับทอง-ขายทอง

โปรแกรมออมทอง ต้องทำอย่างไร