วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่าน Application

Mobile Banking


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

สามารถชำระได้เลย

หลังจากกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกแล้ว

    

SCB EASY

ธนาคารไทยพาณิชย์

สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS

 

logo_scb

ขั้นตอนชำระ Bill Payment

ผ่านแอป. SCB Easy

 

1. ใส่รหัส และรหัสผ่าน ในแอป. SCB EASY

2. เลือก จ่ายบิล

3. เลือกเมนู เลือกบิล

4. เลือก "ค้นหาผู้ให้บริการ" พิมพ์ ออสสิริส” 

5. เลือกบริษัท ออสสิริส จำกัด บัญชีรับชำระ 2053002883

6. รหัสลูกค้า/Ref.1 : กรอกเลขที่บัตรประชาชน (กรอกเพียง 11 หลัก) ของผู้สมัครออมทอง

7. หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 : กรอกเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์เดียวกับที่ใช้สมัครออมทอง)

8. ช่องจำนวนเงิน : ระบุ ยอดเงินออมตามที่แจ้งในการสมัคร  (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม)

9. ตรวจสอบความถูกต้อง กด ยืนยัน

10. บันทึกหน้าจอรายการเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งที่ปุ่มด้านล่าง

11. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

12. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป

วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่าน Website ของธนาคาร


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

สามารถชำระได้เลย

หลังจากกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกแล้ว

    

K-Cyber Banking

ธนาคารกสิกรไทย

สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS

kbank logo

ขั้นตอนชำระ Bill Payment

ผ่าน K-Cyber Banking

 

1. กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน ที่ K-CYBER

2. เลือก ชำระค่าสินค้าและบริการ (เมนูด้านซ้าย)

3. เลือก สร้างแบบฟอร์ม

4. กรอกรายละเอียดดังนี้

 - ชื่อแบบฟอร์ม “โปรแกรมออมทอง”

 - ประเภทบริการ เลือก “สินค้าและบริการ”

 - บริษัท ค้นหา “โปรแกรมออมทอง ออสสิริส”

 - รหัสโครงการ (รหัสลูกค้า REF.1) กรอกเลขที่บัตรประชาชน (กรอกเพียง 11 หลัก)

 - เลขบิล (ใบแจ้งหนี้ INV REF.2) กรอกเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์เดียวกับที่ใช้สมัครออมทอง)

5. กด บันทึกแบบฟอร์มชำระเงิน

6. หน้า OTP นำรหัส OTP ที่ได้รับ SMS มากรอก

7. กด กลับสู่หน้าหลัก แบบฟอร์มชำระเงิน

8. คลิ๊กชำระค่าสินค้าและบริการ เลือกแบบฟอร์มที่สร้างไว้ “โปรแกรมออมทอง”

9. ระบุจำนวนเงินระบุ ยอดเงินออมตามที่แจ้งในการสมัคร  (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม)

10. กด ชำระเงิน 

11. บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่งให้บริษัทฯ ที่ปุ่มด้านล่าง

วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

ท่านจะได้รับ Bill Payment ทางอีเมลหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว 

ขั้นตอนชำระ

1. พิมพ์ Bill Payment ออกมา

2. นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

3.  ส่งหลักฐานการชำระมายังบริษัท โดยถ่ายภาพ ส่งโดยกดปุ่มด้านล่างนี้

4. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

5. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป