วิธีการชำระ Bill Payment

วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่าน Application

Mobile Banking


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

สามารถชำระได้เลย

หลังจากกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกแล้ว

    

K Plus

ธนาคารกสิกรไทย

สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS

 

kplusapp

ขั้นตอนชำระ Bill Payment

ผ่านแอป. K Plus

 

1. เข้าสู่ระบบ K Plus

2. เลือก จ่ายบิล

3. เลือก รายการใหม่

4. เลือก  บิลอื่น 

5. ในช่อง ชื่อบริษัท/เลขที่บัญชี/รหัสบริษัท ให้พิมพ์ 35098 แล้วกดรูปแว่นขยาย

6. เลือก "ออสสิริส(ออมทอง)"

7. ในช่องเลขที่อ้างอิงอันแรก ใส่หมายเลขบัตรประชาชน

8. ในช่องเลขที่อ้างอิงอันที่สอง ใส่หมายเลขโทรศัพท์

9. ในช่องจำนวนเงิน ใส่ยอดเงินออมที่ต้องการ

10. กด จ่ายบิล

11. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด ยืนยัน

12. ส่งภาพหลักฐานการชำระเงินมาทาง Line : @goldsaving

13. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป

    

SCB EASY

ธนาคารไทยพาณิชย์

สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS

 

logo_scb

ขั้นตอนชำระ Bill Payment

ผ่านแอป. SCB Easy

 

1. ใส่รหัส และรหัสผ่าน ในแอป. SCB EASY

2. เลือก จ่ายบิล

3. เลือกเมนู เลือกบิล

4. เลือก "ค้นหาผู้ให้บริการ" พิมพ์ ออสสิริส” 

5. เลือกบริษัท ออสสิริส จำกัด บัญชีรับชำระ 2053002883

6. รหัสลูกค้า/Ref.1 : กรอกเลขที่บัตรประชาชน (กรอกเพียง 11 หลัก) ของผู้สมัครออมทอง

7. หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 : กรอกเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์เดียวกับที่ใช้สมัครออมทอง)

8. ช่องจำนวนเงิน : ระบุ ยอดเงินออมตามที่แจ้งในการสมัคร  (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม)

9. ตรวจสอบความถูกต้อง กด ยืนยัน

10. บันทึกหน้าจอรายการเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งที่ปุ่มด้านล่าง

11. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

12. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป

    

Krungsri Mobile App

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS

 

Logo_krungsri

ขั้นตอนชำระ Bill Payment

ผ่านแอป. Krungsri Moblie App

 

1. เข้าสู่ระบบ Krungsri Moblie App

2. เลือก จ่ายบิล

3. กด ค้นหา

4. พิมพ์ชื่อ ออสสิริส” 

5. เลือกบจก. บริษัท ออสสิริส

6. รหัสลูกค้า/Ref.1 : กรอกเลขที่บัตรประชาชน (กรอกเพียง 11 หลัก) ของผู้สมัครออมทอง

7. หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 : กรอกเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์เดียวกับที่ใช้สมัครออมทอง)

8. กด ถัดไป

9. พิมพ์ ยอดเงิน กด ยืนยัน

12. ส่งภาพหลักฐานการชำระเงินมาทาง Line : @goldsaving

13. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป

วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่าน Website ของธนาคาร


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

สามารถชำระได้เลย

หลังจากกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกแล้ว

    

K-Cyber Banking

ธนาคารกสิกรไทย

สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS

kbank logo

ขั้นตอนชำระ Bill Payment

ผ่าน K-Cyber Banking

 

1. กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน ที่ K-CYBER

2. เลือก ชำระค่าสินค้าและบริการ (เมนูด้านซ้าย)

3. เลือก สร้างแบบฟอร์ม

4. กรอกรายละเอียดดังนี้

 - ชื่อแบบฟอร์ม “โปรแกรมออมทอง”

 - ประเภทบริการ เลือก “สินค้าและบริการ”

 - บริษัท ค้นหา “ออสสิริส(ออมทอง) (35098)”

 - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 

 -  กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์เดียวกับที่ใช้สมัครออมทอง)

5. กด บันทึกแบบฟอร์มชำระเงิน

6. หน้า OTP นำรหัส OTP ที่ได้รับ SMS มากรอก

7. กด กลับสู่หน้าหลัก แบบฟอร์มชำระเงิน

8. เลือกแบบฟอร์มที่สร้างไว้ “โปรแกรมออมทอง”

9. ระบุ ยอดเงินออมตามที่แจ้งในการสมัคร  (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม)

10. กด ชำระเงิน 

11. บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่งให้บริษัทฯ ที่ปุ่มด้านล่าง

วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

ท่านจะได้รับ Bill Payment ทางอีเมลหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว 

ขั้นตอนชำระ

1. พิมพ์ Bill Payment ออกมา

2. นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

3.  ส่งหลักฐานการชำระมายังบริษัท โดยถ่ายภาพ ส่งโดยกดปุ่มด้านล่างนี้

4. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

5. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป