วิธีการชำระ Bill Payment 


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

ท่านจะได้รับ Bill Payment ทางอีเมลหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว 

ขั้นตอนชำระ

1. พิมพ์ Bill Payment ออกมา

2. นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

3. ไม่จำเป็นต้อง ส่งหลักฐานการชำระมายังบริษัท (บริษัทฯจะตรวจสอบกับธนาคารเอง)

4. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

5. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป