วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่าน Application ของธนาคาร


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

ท่านจะได้รับ Bill Payment ทางอีเมลหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว

โปรดใช้ข้อมูลใน Bill Payment ประกอบการทำรายการ 

    

ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB Easy

 

(สามารถใช้ชำระงวดแรกได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่สมัคร ATS)

 

 

ขั้นตอนชำระ Bill Payment ผ่านแอป. SCB Easy

1. ใส่รหัส Pin ในแอป. SCB EASY

2. ตรง "ค้นหาผู้ให้บริการ" พิมพ์ “ออสสิริส” (เป็นภาษาไทย)

3. เลือก “บริษัท ออสสิริส จำกัด

4. รหัสลูกค้า/Ref.1 : ระบุรหัสลูกค้า (ใส่เฉพาะตัวเลขตามใน Bill Payment)

5. หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 : ระบุเลขใบแจ้งหนี้ (ใส่เฉพาะตัวเลขตามใน Bill Payment)

6. ช่องจำนวนเงิน : ระบุ ยอดเงินออมตามที่แจ้งใน Bill Payment  (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม)

7. ตรวจสอบความถูกต้อง กด ยืนยัน

8. บันทึกหน้าจอรายการเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องส่งแจ้งบริษัท 

9. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

10. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป

วิธีการชำระ Bill Payment 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร


สำหรับเป็นเงินออมทองงวดแรก 

ท่านจะได้รับ Bill Payment ทางอีเมลหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว 

ขั้นตอนชำระ

1. พิมพ์ Bill Payment ออกมา

2. นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย หรือไทยพาณิชย์

3. ไม่จำเป็นต้อง ส่งหลักฐานการชำระมายังบริษัท (บริษัทฯจะตรวจสอบกับธนาคารเอง)

4. รอรับ e-mail ยืนยัน เริ่มต้นการออมทอง

5. การออมจะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไป