ข่าวและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

16 Aug 2017 | เมื่อ 11:16 น.

     • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการเงินและการคลังของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำมักปรับตัวในทิศทางตรงข้ามกัน

     • สภาวะเศรษฐกิจนโยบายการเงินและการคลังของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งกระทบต่อการไหลเวียนของกระแสเงินในตลาดโลก รวมถึงกระทบต่อราคาทองคำด้วยเช่นกัน

     • ข่าวสงครามและการเมือง ในภาวะที่เกิดความเสี่ยงในสงครามเสถียรภาพของค่าเงินและสินทรัพย์ของประเทศต่างๆอาจด้อยค่าตามความมั่นคงของประเทศซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง

     • ข่าวการซื้อขายทองคำของกลุ่มทุนขนาดใหญ่เช่น กองทุน SPDR ที่ลงทุนในทองคำแท่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหากมีการซื้อขายในปริมาณมาก จะส่งผลต่อราคาทองคำโดยตรง

     • การซื้อขายทองคำสำรองของธนาคารชาติต่างๆ  ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทางตรง

     • ราคาและปริมาณสต็อคน้ำมันดิบในตลาดโลก  ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต,การขนส่งในภาคอุตสาหกรรมต่าง โดยหากสต็อคน้ำมันหรือราคาน้ำมันมีการปรับตัวจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อด้วย   ในขณะที่ราคาทองคำในระยะยาวปรับตัวในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ

     • อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินบาท)  เนื่องจากทองคำเป็นสินค้าที่มีนำเข้าและส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลต่อราคาทองคำโดยตรง โดยหากค่าเงินบาทอ่อนค่า จะทำให้ราคาทองสูงขึ้น

     • อุปส่งค์และอุปทานทองคำ อื่นๆ