ที่มาของราคาทองคำ

06 Jul 2018 | เมื่อ 10:04 น.

ราคาทองคำในประเทศไทยที่เห็นกันตามหน้าร้านทอง ถูกกำหนดโดยสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย โดยอ้างอิงมาจากราคาทองต่างประเทศที่มีการซื้อขายกันทั่วโลก (Gold spot) ซึ่งมีหน่วยเป็นดอลล่าร์/ออนซ์  และอัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินบาท) 


หมายเหตุ

· อาจมีPremium,Discount ซึ่งเป็นต้นทุนในการซื้อขาย,นำเข้าส่งออก(ประมาณ1-2 เหรียญ)

· ทอง 1 กิโลกรัมเท่ากับ 32.148 ออนซ์ เมื่อนำ 32.148 ไปคุณเพื่อแปลงให้เป็นราคาต่อกิโลกรัม

· ทอง 1 กิโลกรัมเท่ากับ 65.6 บาททอง เมื่อนำ 65.6 ไปหารจะได้ราคาต่อบาททอง

· เนื่องจากทองคำต่างประเทศทีนำมาคำนวณมีความบริสุทธิ์ 99.99% (เกือบ100) จึงต้องนำ   0.965 มาคูณเพื่อให้ได้ราคาทองคำ 96.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำของสมาคมค้าทองคำ   แห่งประเทศไทย


จากตัวอย่างซึ่งคำนวณราคาได้ 20,867.1 บาท การกำหนดราคารับซื้อและขายออกของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยอาจประมาณใกล้เคียงกับราคาที่คำนวณได้ เช่น รับซื้อที่ 20,800 บาท และ ขายออกที่ 20,900 บาท เป็นต้น