15 May 2017 | เมื่อ 04:10 น.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (กราฟ) คือ การใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต  โดยมีสมมติฐานว่าราคา ณ ปัจจุบันได้สะท้อนข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมด และ เชื่อว่านักลงทุนโดยรวมจะมีพฤติกรรมการลงทุนที่คล้ายคลึงกับในอดีต โดยอาจแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. การมองแนวโน้มราคา(Trend) ซึ่งการแนวโน้มราคาจะมีอยู่ 3 แบบคือ

แนวโน้มแบบขาขึ้น (up Trend)  คือการที่ราคาขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมและย่อไม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม


แนวโน้มแบบขาลง (Down Trend)  คือการที่ราคาลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมและดีดขึ้นไม่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิม


วิ่งในกรอบราคาไปด้านข้าง (Side way)


2.การมองแนวรับแนวต้าน

  •    แนวรับ (Support) คือ จุดกลับตัวของกราฟราคาหลังจากที่ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นจุดที่นิยมซื้อ
  •    แนวต้าน (Resistance) คือ จุดกลับตัวของกราฟราคาหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้น จุดนี้นักลงทุนนิยมขายทำกำไร  

3.การมองรูปแบบของราคา  ในขณะที่ราคาวิ่งในกรอบ (Side way) จะมีลักษณะรูปแบบการ   เคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบของราคาจะช่วยคาดการณ์ว่าราคาวิ่งไปต่อทิศทาง   เดิมต่อเนื่อง (Continuation Pattern)  หรือราคาจะมีการเปลี่ยนทิศทางกลับตัว (Recersal Pattern)

4.เครื่องมือหรือดัชนีชี้วัด (Indicator) เป็นเครื่องมือช่วยยืนยันโดยมาจากหลักคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยยืนยันทิศทางการวิเคราะห์ซึ่งที่นิยมใช้ ได้แก่ RSI (Relative Strength Index) และ MACD (Moving Average Convergence Divergence)