วิธีการสมัครบริการ ATS

เพื่อชำระค่าซื้อทองคำแท่ง

 

ATS คือระบบการหักเงินในบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งทางธนาคารจะทำการหักบัญชีลูกค้าเพื่อนำมาชำระค่าซื้อทองคำ การสมัคร ATS หรือการทำเรื่องขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM จะได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารรวดเร็วกว่าการส่งแบบฟอร์ม เพียงนำสลิปรายการที่ทำผ่าน ATM มาอัพโหลดเมื่อทำการเปิดบัญชีออนไลน์ สามารถสมัคร ATS ผ่าน ATM ได้ 2 ธนาคารคือธนาคารกสิกรไทยและไทยพาณิชย์

วิธีสมัคร ATS ทาง ATM

ธนาคารกสิกรไทย

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน 4 หลัก

2. เลือกเมนู สมัคร SMS ขยันบอก/...../K-Mobile/K-Cyber/ อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / ....

4. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) / …

5. เลือก ระบุรหัสบริษัท

6. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

7. พิมพ์รหัสบริษัท 40089

8. กดรหัสบริษัทถูกต้อง

9. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

10. กดยืนยัน

11. รอรับสลิปรายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

วิธีสมัคร ATS ทาง ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน 4 หลัก

2. เลือกเมนู สมัครบริการ ...... / อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการ / ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) .........

4. เลือกเมนู หักบัญชีอัตโนมัติ

5. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

6. เลือก อื่นๆ

7. พิมพ์รหัสบริษัท 2226

8. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

9. กด ถูกต้อง

10. ตรวจสอบข้อมูล กดยืนยัน

11. รอรับสลิปรายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ