วิธีสมัคร ATS ทองแท่ง ATM

วิธีการสมัครบริการ ATS

เพื่อชำระยอดค่าซื้อทองคำแท่งออนไลน์

 

 

ATS คือระบบการหักเงินในบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งทางธนาคารจะทำการหักบัญชีลูกค้าเพื่อนำมาชำระค่าซื้อทองคำ

การสมัคร ATS หรือการทำเรื่องขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ

ผ่าน Internet Banking

หรือผ่านตู้ ATM

จะได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารรวดเร็วกว่าการส่งแบบฟอร์ม

เพียงนำภาพสลิป หรือหลักฐานการทำรายการ
มาอัพโหลดเมื่อทำการเปิดบัญชีออนไลน์

 

ช่องทางการสมัคร มีดังนี้

สมัครผ่าน Internet Banking  

ได้ 3 ธนาคารคือ

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์  กรุงศรีอยุธยา

สมัครผ่าน ATM ทำได้ 5 ธนาคารคือ

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ และกรุงไทย

 

ช่องทางการส่งหลักฐานการสมัคร ATS ซื้อขายทองคำแท่ง

LINE ID : @ausirisgold

E-mail : finance@ausiris.co.th

วิธีสมัคร ATS ทาง K-Cyber Banking 

ธนาคารกสิกรไทย

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. กรอกรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ K-CYBER Banking

2. เลือก สมัครบริการ  (เมนูด้านบนขวามือ)

3. เลือก K-DIRECT DEBIT  เลือก  สมัครหักบัญขีอัติโนมัติ  (เมนูด้านข้างซ้ายมือ)

4. เลือก กดคลิกที่นี่  เลือก สร้างแบบฟอร์ม

5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด ตกลง

6. กรอกชื่อแบบฟอร์ม ATS AUSIRIS

7. ประเภทบริการเลือกเป็น  อื่นๆ

8. บริษัท เลือก 7459458 บริษัท ออสสิริส จำกัด (ซื้อขายทองคำแท่ง)

9. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า หลังจากนั้นกดตกลง

10. กดรับรหัส OTP ทาง  SMS   

11. ให้นำเลขรหัส OTP ที่ได้จากมือถือ  มากรอก

12. ตรวจสอบความถูกต้อง กด ยืนยัน ระบบยืนยันการทำราย กด ตกลง

13. บันทึกหน้าจอรายการเพื่อนำส่งให้บริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ทาง SCB Easy Net 

ธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. กรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

2. เลือก ซื้อ/สมัครบริการอื่นๆ

3. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ  

4. เลือก Add เพื่อสมัครใหม่

5. กรอกชื่อผู้ใช้บริการ AUSIRIS

6. เลขที่บัญชีผู้รับเงิน “0502202043

7. COMP CODE “2226” แล้วกด search และกดเลือกบริษัท

8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด Next

9. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) ใส่เลขบัตรประชาชน กด Next

10. หลังจากนั้นจะไปหน้าระบุ OTP

11. นำเลขรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มากรอกเพื่อยืนยันรายการ

12. ตรวจสอบความถูกต้อง กด Submit 

13. บันทึกหน้าจอใบสรุปรายการเพื่อนำส่งให้บริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ทาง Krungsri Online 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. กรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

2. เลือก บัญชีเงินฝาก

3. เลือก ชำระเงิน

4. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ 

5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด ตกลง

6. เลือก ประเภทสินค้าและบริการ

7. เลือก บริษัท....ออสสิริสทองแท่ง

8. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1)  ใส่เลขบัตรประชาชน

9. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน  ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

10. กด ดำเนินการ หลังจากนั้นจะไปหน้าระบุ OTP

11. ให้นำเลขรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มากรอกเพื่อยืนยันรายการ

12. กด ยืนยัน

11. บันทึกภาพหน้าจอสรุปรายการเพื่อส่งให้บริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM

ธนาคารกสิกรไทย

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน 4 หลัก

2. เลือกเมนู สมัคร SMS ขยันบอก/...../K-Mobile/K-Cyber/ อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / ....

4. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) / …

5. เลือก ระบุรหัสบริษัท

6. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

7. พิมพ์รหัสบริษัท 40089

8. กดรหัสบริษัทถูกต้อง

9. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

10. กดยืนยัน

11. รอรับสลิปรายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

12. ถ่ายสำเนาส่งหลักฐานการสมัครให้ทางบริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน 4 หลัก

2. เลือกเมนู สมัครบริการ ...... / อื่นๆ

3. เลือกเมนู สมัครบริการ / ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) .........

4. เลือกเมนู หักบัญชีอัตโนมัติ

5. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

6. เลือก อื่นๆ

7. พิมพ์รหัสบริษัท 2226

8. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

9. กด ถูกต้อง

10. ตรวจสอบข้อมูล กดยืนยัน

11. รอรับสลิปรายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

12. ถ่ายสำเนาส่งหลักฐานการสมัครให้ทางบริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ทาง ATM

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เพื่อการซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัคร / เปลี่ยนแปลงบริการ

3. เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก ระบุเลขที่บัญชี

4. กดเลขที่บัญชีบริษัท 1450022304

5. กด ตกลง 

6. เลือกบัญชี ออมทรัพย์

7. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) ใส่เลขบัตรประชาชน

8. เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2) ใส่เบอร์โทรศัพท์

9. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ถูกต้อง”

10. ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลง และ กดปุ่ม “ยอมรับ”

11. รอรับสลิปรายการเพื่อนำส่งให้บริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM

ธนาคารกรุงเทพ

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. เลือกเมนู สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ

3. เลือก   บริการหักบัญชีอัติโนมัติ

4. หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใช้บริการให้ลูกค้ากด  ตกลง

5. เลือกประเภทบัญชี “บัญชีสะสมทรัพย์” 

6. เลือกรายการ   “สมัครด้วยรหัสบริษัท”

7. ระบุ  รหัสบริษัท   “40089”   (GOLD   ONLINE)

8. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) ใส่ AUSIRIS / รหัสลูกค้า / เลขบัตรปชช. 

9. เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2)  ใส่เบอร์โทรศัพท์

10. หน้าจอจะสรุปการทำรายการเพื่อให้ลูกค้า ยืนยัน

11. รอรับสลิปรายการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ

12. ถ่ายสำเนาส่งหลักฐานการสมัครให้ทางบริษัทฯ

วิธีสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM

ธนาคารกรุงไทย

เพื่อชำระยอดซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

1. สอดบัตร ATM กดรหัสผ่าน

2. กดปุ่ม “บริการอื่นๆ”

3. กดปุ่ม “บริการอื่นๆ” (อีกครั้ง)

4. กดปุ่ม “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”

5. กดปุ่ม “ระบุรหัสบริษัท” 

6. ใส่รหัสบริษัท กด “20709”

7. เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) รหัสลูกค้า  .  เลขบัตรประจำตัวปชช  (ใส่เครื่องหมาย . คั่น)

8. เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2)  ใส่เบอร์โทรศัพท์

9. ยืนยันการทำรายการ กด “ตกลง”

10. รอรับสลิปรายการเพื่อนำส่งให้บริษัทฯ

11. ถ่ายสำเนาส่งหลักฐานการสมัครให้ทางบริษัทฯ