คำถามออมทองที่พบบ่อย

01 Dec 2017 | เมื่อ 11:23 น.

 

 

สมัครโปรแกรมออมทองได้กี่วิธี ?

3 วิธี

1.สมัครทางออนไลน์

2.สมัครที่สาขาสีลม

3.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังบริษัท

 

 

ขั้นต่ำเริ่มต้นออมเดือนละเท่าไร ?

เริ่มต้นแค่ 1000 บาทต่อเดือน และไม่จำกัดจำนวนเงินออม

และสามรถเปลี่ยนแปลงยอดออมได้ทุกเดือน

 

 

ชำระเงินค่าออมทองอย่างไร ?

ในครั้งแรกลูกค้าต้องชำระด้วย bill payment ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือกสิกรไทย

งวดถัดไปจะหักบัญชีอัตโนมัติในวันทำการแรกของทุกเดือน

 

 

หลักฐานการสมัคร บิลใบแจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค หรือ ค่าโทรศัพท์ ใช้เพื่ออะไร

และถ้าไม่มีใช้อะไรแทนได้บ้าง ?

ใช้เพื่อยืนยันการมีตัวตนและหมายเลขโทรศัพท์ตรงกับชื่อผู้สมัคร

เอกสารที่สามารถใช้แทนได้ เช่น บิลค่าบัตรเครดิต

หรือเอกสารที่ออกจากหน่วยงานอื่นที่ระบุ ชื่อ-สกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

 

 

การหักเงินอัตโนมัติ ใช้ธนาคารอะไรได้บ้าง ธนาคารไหนสะดวกสุด ?

ใช้ได้ 3 ธนาคารคือ กสิกร / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี

หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด เราแนะนำ กสิกร เพราะค่าธรรมเนียบในการหักบัญชี ถูกที่สุด 8 บาท ต่อครั้ง

 

 

สามารถเปลี่ยนแปลงยอดออมได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร ?

สามารถเปลี่ยนแปลงยอดออมได้ทุกเดือน แต่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนยอดออม

ก่อนวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน และจะมีผลจำนวนออมยอดใหม่ในต้นเดือนถัดไป

 

 

ถ้าจะขอขายได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขายได้ โดยการแจ้งขอขายผ่าน เจ้าหน้าที่ออมทองผ่านช่องทาง 02-613-4703 หรือ Line : @Ausirisgold  

ก่อนบ่าย 3 โมง และจะได้รับเงินในอีก 2 วันทำการ

 

 

ถ้าจะขอรับทองได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขอรับทองจริงได้   โดยการแจ้งขอขาย ผ่าน เจ้าหน้าที่ออมทองผ่านช่องทาง 02-613-4703 หรือ Line : @Ausirisgold 

ก่อนบ่าย 3 โมง และมารับทองได้ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ในอีก 2 วันทำการ

 

 

เปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ใช้หักเงินออมได้หรือไม่ ?

ได้โดยการสมัครหักบัญชีกับธนาคารใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน รอธนาคารอนุมัติ

ส่งหลักฐานการอนุมัติก่อนวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเปลี่ยนธนาคารในการตัดบัญชีในเดือนถัดไป

 

 

ออมทองต่างจากกองทุนทองคำอย่างไร ?

กองทุนรวมทองคำเป็นการลงทุนผ่านบัญชีกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ

ผู้ลงทุนจะถือสินทรัพย์เป็นหน่วยลงทุน ไม่ใช่ทองจริง ซึ่งต่างจากโปรแกรมออมทอง

เป็นการสะสมเงินในทองคำและสามารถขอรับทองจริงได้

 

 

เฉลี่ยซื้อทุกวันดีกว่าซื้อครั้งเดียวอย่างไร ?

การเฉลี่ยซื้อทุกวันจะทำให้มีความเสี่ยงต่ำกว่า เพราะว่าเงินที่ใช้ซื้อเป็นจำนวนเท่ากันทุกวัน

ในวันที่ราคาทองแพงขึ้นน้ำหนักทองที่ได้ก็จะน้อยลง และในวันที่ราคาทองถูกลงก็จะทำให้ได้น้ำหนักทองมากขึ้นเช่นกัน 

ต้นทุนที่เราได้ก็จะเป็นต้นทุนเฉลี่ยของทั้งเดือน ต่างจากการซื้อเพียงครั้งเดียว

เพราะหากราคาสูงในวันที่ซื้อก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่สูงกว่า